ดังเงา

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โลกของคน มืดมน โมหะจิต

ห่อหุ้มมิด ไม่เห็น ศาสนา

ผู้ค้นพบ คือองค์ พระสัมมา

เทศนา สอนคน ค้นความดี

ดุจประทีป ส่องทาง กลางมืดค่ำ

ทรงแนะนำ สายกลาง ทางสุขขี

ใครฝึกตน พ้นทุกข์ สุขทวี

จิตใจมี ศีลธรรม นำชีพตน

ธรรมทั้งผอง ต้องใจ ให้นำหน้า

คอยนำพา ต้นทุน บุญกุศล

ถ้าใจหมอง ครองทุกข์ หมดทุกคน

ใจไม่พ้น ประตู สู่นิพพาน

ทุกข์ตามติด ดุจล้อ ตามรอยวัว

จงเกรงกลัว หาวิธี หนีสงสาร

สุขตามคน ใจดี มีเบิกบาน

ทำบุญทาน ดังเงา ตามเราไป.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

เหมือนดอกบัวอยู่ใต้น้ำ งดงามตามมุมมองแง่ศิลปะนะครับ คุณยายธี