151127-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด F – Fact & factoid

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Fact & factoid

Fact ใช้อ้างอิงถึง สถานการณ์เฉพาะอย่างที่มีอยู่

หรือสิ่งหนึ่งที่รู้แล้วว่าเป็นความจริง โดยเฉพาะที่สามารถพิสูจน์ได้ และไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้น

เป็นคำที่ผสมรวมคำอื่น ให้มีความหมายได้หลากหลาย

สิ่งที่เน้นในที่นี้ คือ ไม่มีการใช้คำนี้ร่วมกับ false เป็น ‘false facts’

เมื่อไม่มีคำข้างต้น ก็ต้องไม่มีคำว่า ‘true facts’

วลีที่อาจมีผู้ใช้ว่า ‘loose facts’ ควรแทนที่ด้วย supposition หรือ allegations

Factoid เป็นการผนวก –oid ซึ่งตัวเองหมายถึง คล้ายแต่ไม่ใช่ของจริง

เช่นใช้กับ humanoid = สิ่งที่มองดูหรือมีลักษณะคล้ายมนุษย์

เมื่อผนวกกับ fact เป็น factoid จึงหมายความว่า เป็นความจริงเทียม

สำนักข่าว CNN = Cable News Network ของอเมริกันและแหล่งอื่นๆ

ได้นำคำนี้มาใช้ ในถ้อยคำที่หมายถึง trivial but true fact. = ไม่สำคัญแต่เป็นความจริง

เป็นผลให้เกิดความสับสนกับคำว่า factoid จึงน่าจะหลีกเลี่ยง ไม่นำมาใช้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)