151127-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด F – Facetious / facility & faculty

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Facetious คำเดียวของภาษาอังกฤษ

มีอักษรที่เป็น สระ ครบทุกตัวและเรียงตามลำดับ

มีความหมายว่า (ทะเล้นผิดเวลา)

พยายามทำให้ขบขันและอวดฉลาด ขณะที่ผู้อื่นเห็นว่า ไม่เหมาะเพราะควรเป็นเวลาที่จริงจัง

Stop being facetious; this is serious.

The woman eyed him coldly. ‘Don’t be facetious,’ she said.


Facility & faculty ทั้งสองคำ ใช้แทนกันได้ ในความหมายว่า ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ ความถนัด

He was drunk and not in control of his faculties.

Henry’s facility in handling tools made him a competent mechanics.

His faculty for making friends brought him many customers.

Facility มีความหมายถึง จุดเด่นพิเศษของเครื่องจักร บริการ หรืออื่นๆ ที่ช่วยให้สามารถ

กระทำการหรือปฏิบัติงาน บางสิ่งได้ง่ายดายหรือคล่องแคล่วขึ้น

This facility allows the users to input text in various forms onto the screen and thus create a true newspaper page.

A bank account with an overdraft facility.

หมายถึง สถานที่ ปกติรวมด้วยอาคาร อุปกรณ์ หรือบริการ ที่จัดให้เพื่อจุดประสงค์เฉพาะ

A new health care facility.

The problem lies in getting patients to a new medical facility as soon as possible.

An additional washroom is a much-needed facility for this office.

The world’s largest nuclear waste facility.

หมายถึง ความสามารถตามธรรมชาติ ในการเรียนรู้ หรือในการทำบางสิ่งได้อย่างง่ายดาย

She has a facility for languages.

He plays the piano with surprising facility.

Faculty นาม ในอังกฤษ หมายถึง กลุ่มของแผนกต่างๆที่เกี่ยวเนื่องในมหาวิทยาลัย

หรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานในนั้น

The faculty of Social and Political Sciences.

เมื่อใช้ faculty เป็น นาม ในอเมริกา หมายถึง คณะผู้สอนในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย หรือที่อยู่ในแผนกหนึ่ง

The faculty agreed on a change in the requirements.

How can faculty improve their teaching so as to encourage creativity?

Facilities นาม เมื่อเป็นพหูพจน์ หมายถึง อาคาร อุปกรณ์ หรือบริการต่างๆ จัดให้เพื่อจุดประสงค์เฉพาะ

Sports/leisure facilities.

The hotel has special facilities for welcoming disabled people.

All rooms have private facilities.

Shopping/banking/cooking facilities.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)