เรียนศัพท์จากราก ตอนที่ 35

1. incorporate คำนี้เป็นคำกริยา (v.) โดยมากใช้ในความหมาย ดังนี้

1.1 รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่ง เช่น

Many of your suggestions have been incorporated in the plan.

ข้อที่คุณเสนอแนะไว้หลายๆ ข้อได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการนี้แล้ว

We have been incorporated all the latest safety features into the new car design.

เราได้รวบรวมเอาคุณลักษณะที่ปลอดภัยล่าสุดทั้งหมดไว้ในรถยนต์ใหม่นี้แล้ว

1.2 จดทะเบียนเป็นบริษัท เช่น

The company was incorporated in 2002

บริษัทนี้ได้จดทะเบียนเมื่อ ค.ศ. 2002

2. incorporation คำนี้เป็นคำนาม (n.) มีความหมายเหมือนกับ incorporate

3. incorporeal คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ (adj.) ใช้ในความหมายที่ตรงกันข้ามกับ corporeal โดยมากจะหมายถึง ที่ไม่มีร่ายกายให้จับต้องได้ เช่น

an incorporeal being จะแปลว่า ภูติที่ไม่มีรูปร่าง

4. corpulent คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ (adj.) คำนี้จะแปลว่าอ้วนท้วน เพื่อให้สุภาพกว่า fat นั่นเอง

หนังสืออ้างอิง

สมศีล ฌานวังศะ. ภาษาน่ารู้: เรียนศัพท์จากราก ตอนที่ 19 ตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์ หน้า 73 ขอโทษที่มิอาจจะบอกฉบับได้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการสอนความเห็น (0)