การทำแผนมหาวิทยาลัย


การทำแผนมหาวิทยาลัย

โดย รศ. ดร. ธีรพงศ์ แก่นอินทร์

กระบวนการทำแผนกับการพัฒนาหลักสูตร
การทำแผน มีหลักคิด คือ นำองค์กรอย่างมียุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จุดตั้งต้นสำคัญ คือ แผนกลยุทธ์ (เป็นเครื่องมือสำคัณในการพัฒนามหาลัย)

1. แผน
แผนกลยุทธ์ การกำหนดวิสัยทัศน์ ต้องเขียนสิ่งที่ไม่ยังไม่เกิดขึ้น หากไม่ระบุเวลา หมายถึงการบรรลุในปีสุดท้ายของแผน กลยุทธ์ ข้อความต้องไม่มีพันธกิจมาเขียน
ตย วิสัยทัศน์ เช่น เป็นองค์กรชั้นนำในระดับอาเซี่ยน top เท่าไร...รู้ว่ากำลังBM กับใคร)

2 การพัฒนาบุคลากร ให้ได้คนมีคุณภาพตามที่ควรพัฒนา เรื่อง การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การทำสื่อการสอน การพัฒนาภาษาอังกฤษ(หากต้องการสู่อาเซี่ยนpower point อาจารย์ต้องเป็นภาษาEng)
เสนอตั้ง TCL
พัฒนาสู่อาเซี่ยน คือ พัฒนา ภาษาอังกฤษอาจารย์และนักศึกษา

3 แผนกลยุทธ์และการถ่ายทอดแผน
ตัวตนของมหาลัยที่จะทำหน้าที่ให้มหาลัยบรรลุเป้าหมายคือ คณะ
เสนอ ถ่ายทอดแผนสู่คณะชัด้จน โดย เชิญ คณบดีมากำหนดเป้าหมายร่วมกัน
ก่อนถ่ายทอดแผน ต้องมั่นใจว่า แผนกลยุทธ์จริงๆ

แผนกลยุทธ์ ทางการเงินต้องเอา งปม รายจ่ายเป็นตัวตั้ง วิเคราะห์จากแผนงาน โครงการที่ตั้งไว้แต่ละปี จากนั้นดูงบรายรับ งบแผนดินตามปกติ เอารายจ่ายกับรายรับ ลบกัน ถ้ารายจ่ายสูงกว่ารายรับ ต้องทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อหาเงิน
วิธีการหารายได้ หน้าที่อธิการ คณบดี หาเงินเช่น ฮาร์วาด ทุกห้อง ทุกอาคาร มีรายชื่อคนบริจาค
สรุป คือ ต้องทำกลยุทธ์เพื่อหาเงินให้บรรลุยุทธศาสตร์ ส่งผลต่อบรรลุวิสัยทัศน์ในปีที่กำหนดไว้ หาไม่ได้ ต้องปรับวิสัยทัศน์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ทางการเงิน

4 การประเมินผล แผน และโครงการ
เวลาdefend งปม จะถามว่าเกิดอะไรขึ้น

5 การบริหารความเสี่ยง
เน้นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้และทำให้ความเสี่ยงลดลง

7 การจัดการความรู้ให้ได้
How to ผลิต วิจัย
เริ่มจากการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์

8 การกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพ
จุดตั้งต้นคือการบริหารยุทธศาสตร์ น่าจะมีกรรมการ 5 คณะควรมี รองอธิการบดี ผช กอง คณบดี รองคณบดี ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ ต้องแปลแผนกลยุทธ์มาสู่แผนปฏิบัติ กำกับการดำเนินงานตามแผน ประเมินผลแผน ปรับปรุง เขียนรายงายการประเมินตนเอง ฝ่ายประกันคุณภาพmoniter ในการดำเนิน
านตามยุทธศาสตร์ต้องทำเกณฑ์การประกันคุณภาพ
จะไม่เกิดปัญหาด้านการประกันคุณภาพ

หมายเลขบันทึก: 597670เขียนเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2015 13:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2015 13:16 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี