ชีวิตที่พอเพียง : ๒๕๔๓. ให้ธรรมะครองโลก


หนังสือเล่มเล็ก ชุด ธรรมะใกล้มือ เล่มที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๘ เรื่อง ให้ธรรมะครองโลก อ่านแล้วหวนนึกถึง ความรู้ความเข้าใจธรรมะของตนเอง ว่าเป็นวิวัฒนาการอย่างที่ท่านพุทธทาสเทศนาไว้ คือเมื่อชีวิตผ่านไป ประสบการณ์มากขึ้น ความเข้าใจถึงคุณแห่งการที่ “ธรมะครองใจ” ก็มากขึ้นเรื่อยๆ และเห็นว่าจริงๆ แล้ว ต้องอยู่ในการศึกษาภาคบังคับ แบบไม่สอน แต่อยู่ในการปฏิบัติ

การจัดการเรียนรู้ แบบ โรงเรียนวิถีพุทธ ในแนวทางที่ปฏิบัติจริงทั้งครูและศิษย์ เป็นแนวทางพัฒนา ทักษะชีวิต ทักษะด้านใน ของนักเรียนและครู จะเป็นตัวช่วยให้เรามีพลเมืองที่ “ธรรมะครองใจ” จำนวนมาก ผมมองว่า นี่คือ การจัดการศึกษาแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Education) นั่นเองวิจารณ์ พานิช

๑๑ ต.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (2)

มาส่งการบ้านค่ะ โปรดคลิ๊กที่ :

https://www.gotoknow.org/posts/597707

เขียนเมื่อ 

ถ้ามีเรื่อง เรียนธรรมะจากธรรมชาติ ด้วยจะดีมากๆ