สยามะสูตร๑๐แบบถางๆ

อย่าเชื่อเพียงเพราะว่าเขาเป็นคนเขียนโพสต์ที่น่าเชื่อ

อย่าเชื่อเพียงเพราะว่าผู้เขียน....

๑. เป็นผู้มียศทางวิชาการสูงส่ง เช่น ศ. ดร. นายแพทย์

๒. เป็นผู้มีอาวุโส ผ่านโลกมามาก

๓. เป็นผู้ติดดิน รากหญ้า เศรษฐกิจพอเพียง

๔. เป็นผู้เคยทำงานในองค์กรเด่น เช่น มหาลัยดัง กระทั่ง นาซ่า

๕. เป็นเด็กจีเนียส พิเศษ

๖. เป็นคนประสบความสำเร็จในชีวิตสูง ทั้งด้านการเงิน การบริหารองค์กร

๗. เป็นนักปราชญ์ที่ร่ำลือ

๘. เป็นพระอริยะ

๙. เป็นโพสต์ที่มีรูปประกอบสวย

๑๐. เป็นศาสดา แม่สิทธัตถะ ก็ตาม

แต่จงเชื่อเมื่อเพ่งคิดโดยรอบ สัก๑๐๐รอบเป็นอย่างน้อย นำเหตุและปัจจัยทั้งหลายหลากมาประมวลถ่วงดุลให้ดี แล้วจึงเชื่อ ดังนี้แล พี่น้องเอ๋ย ตัวท่าน และสังคมจักจำเริญ หาไม่ก็เสื่อม

-------------------------คนถางทาง..พย.๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)