การอ่านใจคนจากภาษากาย

การอ่านใจคนจากภาษากาย

โดย...ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ม.พิษณุโลก

www.drsuthichai.com

บุคคลที่ประสบความสำเร็จในระดับที่สูงในแวดวงต่างๆ มักจะมีความสามารถอยู่หลายอย่าง แต่มีความสามารถอยู่ 1 อย่าง ที่คนที่ประสบความสำเร็จเกือบทุกคนต้องมี ก็คือ ความสามารถในด้านการสื่อสาร

ดร.อัลเบิร์ต เมห์ราเบียน ศาสตราจารย์ ด้านจิตวิทยาของ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำงานวิจัยเรื่องการสื่อสาร ผลปรากฏว่า องค์ประกอบหรือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารมีดังนี้

- คำพูด ( Words or Verbal ) = 7%

- น้ำเสียง ( Tone of Voice or Vocal ) = 38%

- ภาษากาย ( Nonverbal or Vision ) = 55%

ซึ่งจะเห็นได้ว่า ภาษากาย คือองค์ประกอบหรือสิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาคือน้ำเสียง และสุดท้ายคือคำพูด แต่มนุษย์ส่วนใหญ่กับไปศึกษาเรื่องของคำพูด การใช้คำพูด การใช้ถ้อยคำ โดยลืมที่จะไปศึกษา เรียนรู้สิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดในการสื่อสารคือ ภาษากาย

ภาษากายไม่เคยโกหก หากว่าใครสามารถอ่านภาษากายได้ คนๆนั้น สามารถหยั่งรู้ใจคนได้ และจะทำการเจรจากับใคร ก็มักจะประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นๆ เพราะ ซูนวู เคยกล่าวไว้ว่า หากรู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง ฉะนั้น หากว่า เราได้มีโอกาสศึกษาภาษากายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เราก็จะมีโอกาสได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ

เพราะคนที่ศึกษาภาษากาย จะสามารถจับอาการต่างๆของคู่สนทนาหรือคนที่มาติดต่อพูดคุยกันได้

ตัวอย่าง ภาษากายตามหลักสากล

  • คนที่โกหก มักจะกระทำหรือมีกิริยาอาการในระหว่างสนทนา คือ การเอามือปิดปากหรือใช้นิ้วปิดปากทันที , การใช้นิ้วถูกตรงจมูก , การถูกตา , การดึงปกคอเสื้อ , การไม่กล้าสบตากับคนที่คุยด้วย , การกระพริบตาบ่อยๆ ในระหว่างสนทนา เป็นต้น
  • คนที่มีความเครียดหรือความวิตกกังวล มักมีอาการ การกัดริมฝีปาก , การเม้นปาก , การกัดเล็บมือของตนเอง , การลุกลี้ลุกลน ไม่อยู่นิ่ง กระสับกระสาย , มือสั่น , ม้วนปอยผมเล่น เป็นต้น
  • คนที่กอดอก ในขณะสนทนา มักมีอารมณ์ ความรู้สึก ป้องกันตัวเองจากบางอย่าง , รู้สึกกลัวหรือประหม่า , ไม่เปิดใจหรือเข้าไม่ถึงใจเขา , เย่อหยิ่ง เป็นต้น
  • คนที่อยู่ในอาการ ล้วง แคะ แกะ เกา มักจะรู้สึกไม่มั่นใจ ไม่ปลอดภัย ทำให้เสียบุคลิกภาพ
  • คนที่ ปิดบัง ซ่อนเร้น ปกปิด ความจริง มักจะมีกิริยาอาการ ไม่กล้าสบสายตา , ใส่แว่นตาสีอำพรางสายตา , เอามือปิดปาก , เอามือจับจมูก
  • คนที่เชื่อมั่นในตนเอง มักจะมีอาการ ตั้งข้อศอก และเอาปลายนิ้วจรดกัน , การเอามือไขว้หลัง และเชิดคาง , การวางเท้าข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองลงบนขอบโต๊ะ หรือเก้าอี้(ท่านี้ชาวอเมริกานิยมใช้) , การใช้ลิ้นดีดเสียง,ดีดนิ้ว,นั่งเอนหลัง เอามือทั้งสองข้างประสานรับศีรษะ

ฉะนั้น ในระหว่างการสนทนาถ้าคู่สนทนามีอาการดังกล่าว ก็ขอให้ถอดรหัสภาษากายเพื่อที่เราจะได้ทราบอารมณ์ของคู่สนทนาในขณะนั้น แต่ทั้งนี้ การอ่านภาษากายอาจจะถอดรหัสผิดหรือคลาดเคลื่อนก็ได้ ถ้าอยากถอดรหัสได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น กระผมแนะนำให้อ่านหนังสือเรื่อง “ ร่างกายไม่เคยโกหก” ของนายโจ นาวาโร่ ซึ่งนายโจ นาวาโร่ ได้ให้เทคนิคเพิ่มเติม อีก 10 ข้อ ท่านผู้อ่านลองไปซื้ออ่านกันได้ครับ ผมได้ซื้อมาอ่านแล้ว เป็นหนังสือที่ดีมากๆ เกี่ยวกับการภาษากาย ถ้าหากเราอ่านแล้วนำไปปฏิบัติ เราก็จะสามารถอ่านใจคนจากภาษากายได้แม่นยำขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพูด การบริหารความเห็น (1)

มีพวกชอบนั่งเขย่าขา เนี่ยเป็นประเภทไหนค่ะ