AAR ภาพการส่งเสริมสุขภาพด้วยไทยกัวซา Thai Guasa Training Course ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558

ความสำเร็จ อยู่ที่การ เลือกชุดกิจกรรมที่สามารถสื่อสารกับผู้เข้าอบรมได้ตรงกลุ่มที่สุด

AAR

ในส่วนของเราผู้จัดฯ เนื่องจากรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายของปี จึงเตรียมเอกสาร และไฟล์นำเสนอไว้หลาย version เต็มรูปแบบให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่ม เพื่อสะดวกในการดำเนินกิจกรรม เมื่อทำแบบทดสอบก่อนอบรม เราตัดสินใจใช้ สไลด์ ที่ไม่มีศัพท์วิชาการเลยเป็น version ที่ใช้สำหรับประชาชนทั่วไปกลุ่มผู้สูงอายุ และใส่ความสนุกลงไปในทุกกิจกรรม ทำให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความราบรื่นและเสร็จทันตามกำหนดเวลาทุกกิจกรรมทั้งสองวัน

ผลจากการสะท้อนกลับของผู้เข้าอบรมเป็นไปในทางบวกและมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก เราได้เรียนรู้ว่า การบริหารความเสี่ยงด้วยการเตรียมข้อมูลไว้ให้พร้อม มีการประเมินความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาของการอบรมก่อน ทำให้เราสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเลือกเนื้อหารูปแบบที่เหมาะสมต่อผู้เข้าอบรมในแต่ละกลุ่มได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการแบ่งงานในทีมที่ลงตัว ในส่วนของผู้จัดฯ และวิทยากร ยิ่งทำให้การดำเนินกิจกรรมไหลลื่นไม่มีสะดุด และสามารถใช้เป็นรูปแบบมาตรฐานในการจัดกิจกรรมเรื่องอื่นๆ ในลำดับต่อไปได้ด้วย.

กิจกรรมวันแรกเริ่มด้วยการไหว้ครู

ลุงเสิดนำเข้ากิจกรรมด้วยการฝึกสมองและทฤษฎีกัวซา

อ.กบ (สพสวัสดิ์ ทองเทพ) สาธิตกัวซาหน้า

ลุงเสิดมาแย้งซีนสาธิตนิดหน่อยเดี๋ยวไม่มีส่วนร่วม

แล้วฝึกปฏิบัติกัน

สาธิตการขูดตัว โดย อ.กบ

ฝึกปฏิบัติจนเกิดรอยแดงๆ แต่รุ่นนี้ไม่มีรอยที่น่าวิตกเลย ดี๊ด

พอวันที่2 เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการไหว้ครู

วันนี้เนื้อหาสาระเป็นเรื่องการรักษาโรคแก้อาการด้วยไทยกัวซา และเทคนิคพิเศษในการใช้อุปกรณ์ ที่จะรู้กันเฉพาะผู้เข้าอบรม

เรามีการมอบเกียรติบัตรเป็นที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่

เราจะจัดกิจกรรมแบบนี้อีกในปีหน้า โปรดติดตาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน *** กัวซา GUASA***ความเห็น (0)