คารวะครูเพื่อศิษย์ภาคอีสาน


ดร. ฤทธิไกร ไชยงาม ส่งข่าวมาบอกเรื่องครูเพื่อศิษย์ อีสาน ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๓ ท่าน ดังในบันทึก https://www.gotoknow.org/posts/595265

ผมอ่านด้วยความชื่นชม และนำมาเผยแพร่ต่อ

ด้วยความชื่นชม “ชุมชนเรียนรู้ ครูเพื่อศิษย์อีสาน”วิจารณ์ พานิช

๒๕ ก.ย. ๕๘

ห้อง ๑๔๙ โรงแรม โฮเวิร์ด จอห์นสัน, ฟุลเลอร์ตัน, แคลิฟอร์เนีย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)