พิธีบรรจุพระพุทธรูปและพระไตรปิฎกลงองค์เจดีย์(1)

เช้าวันรุ่งขึ้น วันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา ประมาณ 04.00 น พระภิกษุสงฆ์ชาวพม่าได้ทำพิธีสวดมนต์ตามประเพณีของชาวพม่า เพื่อเป็นศิริมงคลในการบรรจุพระพุทธรูปและพระไตรปิฎกของประเทศไทย และประเทศพม่า พระภิกษุสงฆ์ท่านสวดจนกระทั่งถึงตอนเช้าเวลาประมาณ 06.00 น

และในช่วงเช้าของการทำพิธีในวันนี้... เริ่มมีพุทธศาสนิกชนชาวมอญ ชาวพม่า และชาวไทยบางส่วน ต่างได้ทยอยเดินทางเข้ามาที่วัดโมกขธรรมารามแห่งนี้

..

ภาพถ่าย : บรรยากาศช่วงเช้าที่มีพุทธศาสนิกชนชาวมอญและชาวพม่า เริ่มทยอยเดินเข้ามาเพื่อร่วมในงานพิธีบรรจุพระพุทธรูปและพระไตรปิฎก

..

ผู้เขียนสังเกตุเห็น ความสุภาพเรียบร้อยของคนมอญ คนพม่ารวมทั้งคนไทยบางส่วน ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ผู้หญิงนั้นส่วนใหญ่จะนุ่งผ้าถุงสีน้ำตาลเข้ม และใส่เสื้อสีขาวพร้อมกับมีผ้าห่มผืนน้อยสีน้ำตาลเข้มสะพายพาดอยู่บนบ่า และบางส่วนของผู้หญิงมอญและพม่าก็จะแต่งกายด้วยชุดทำบุญสีสรรสวยสดงดงาม สีเขียวบ้าง สีแดงบ้าง สีฟ้าบ้างสลับกันไป ส่วนผู้ชายชาวมอญและชาวพม่านั้นก็จะนุ่งโสร่งกันแทบจะทุกคน (สังเกตได้ง่ายว่าผู้ชายชาวมอญนั้นจะนุ่งโสร่งสีแดง ส่วนผู้ชายชาวพม่าจะนุ่งโสร่งสีน้ำตาลเสียเป็นส่วนใหญ่ จะมีบ้างก็เป็นโทนสีอื่น) ส่วนพุทธศาสนิกชนชาวไทยนั้นเท่าที่ผู้เขียนสังเกตุเห็นก็จะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนของวัดแห่งนี้ ที่นุ่งผ้าถุง ใส่เสื้อสีสุภาพมากัน..นั่นเอง

และสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนได้เห็นในพิธี นั่นก็คือ การมีพุทธศาสนิกชนทั้งคนมอญ คนพม่ามายืนคอยต้อนรับ กล่าวสาธุ กับผู้เข้าร่วมในงานพิธี แม้ผู้คนในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีไม่มากนักก็ตาม

..

ภาพถ่าย : ภาพบรรยากาศช่วงเช้า ส่วนหนึ่งของผู้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมในงานพิธี ก่อนพิธีจะเริ่มขึ้น

..

ก่อนที่งานพิธีจะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 09.00 น.นั้น ได้มีการพบปะพูดคุยกันระหว่างพระภิกษุสงฆ์พม่ากับพุทธศาสนิกชนชาวมอญและชาวชาวพม่า เท่าที่ทราบจากการสอบถามก็เป็นเรื่องของการนัดหมายในพิธีการคร่าว ๆ ว่าจะทำอย่างไรกัน? ได้ซักซ้อมตกลงทำความเข้าใจกันก่อนพิธีการจะเริ่มขึ้น และหลังจากนั้น จะมีโฆษกชาวพม่าท่านหนึ่ง ขึ้นมาพูดกล่าวประกาศพิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานฟังว่า ตอนไหน เวลาเท่าไหร่ จะทำอะไรกันบ้าง? ผู้เขียนทราบเรื่องนี้จากการพูดคุยให้ฟังของคณะกรรมการฯ ท่านหนึ่ง

..

ภาพถ่าย : พุทธศาสนิกชนชาวมอญ ชาวพม่า ที่เข้ามาร่วมงานในพิธี เข้ามากราบไหว้พระภิกษุสงฆ์พม่า ในช่วงเช้าก่อนพิธีจะเริ่มขึ้น

..

ผู้คนในช่วงเช้าก่อนงานพิธีจะเริ่มนั้น มีไม่มากนัก ทำให้ผู้เขียนเห็นบรรยากาศในงานพิธีช่วงนี้ได้เต็มที่ และจากการสังเกตุบริเวณโดยรอบนั้น โดยเฉพาะบริเวณองค์เจดีย์ ก็จะมีการเตรียมความพร้อมมากกว่าทุก ๆ จุดของงาน ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบความแข็งแรงของบันไดที่จะใช้เป็นช่องทางในการเดินขึ้นลงของประธานในพิธีวันนี้ ซึ่งพระเดชพระคุณพระราชไพศาลมุนี เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ธ) เจ้าอาวาสวัดโมกขธรรมาราม ท่านมีเมตตาเป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีตลอดทั้งวัน

..

ภาพถ่าย : โฆษกชาวพม่าในงานพิธีพูดผ่านเครื่องขยายเสียงถึงพิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ในพิธี

..

ส่วนบริเวณเต้นท์สำคัญของพิธีการในวันนี้นั้น มีการจัดเตรียมพร้อมไว้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น องค์พระพุทธรูปสำคัญ ๆ ที่จะนำไปประดิษฐานลงบนองค์เจดีย์ นอกจากองค์พระพุทธรูปขนาดน้อยใหญ่แล้ว ก็จะมียอดฉัตรฯ (ซึ่งจะนำมาประดิษฐ์บนยอดเจดีย์ในช่วงสุดท้ายหลังจากองค์เจดีย์ได้สร้างเสร็จอย่างสมบูรณ์แล้ว) และพระพุทธรูปพร้อมกับโต๊ะหมู่บูชาตามประเพณีของคนไทย ซึ่งใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในช่วงต้น โดยที่บริเวณข้าง ๆโต๊ะหมู่บูชานั้น มีเก้าอี้นั่งยาวสำหรับประธานในพิธีสงฆ์ และเก้าอี้อีกจำนวน 8 ตัว ในฝั่งตรงกันข้ามกับเก้าอี้ประธานในพิธี วางขนาบข้างอยู่ ซึ่งผู้เขียนทราบว่า เก้าอี้ 8 ตัวนั้น จะใช้ให้พระสงฆ์ไทยนั่งสวด ชยันโตฯ ซึ่งเป็นในพิธีกรรมหลักทางศาสนาพุทธ ครั้งนี้

..

ภาพถ่าย : โต๊ะพิธีทางศาสนาของไทยและพม่า ที่ตั้งร่วมกัน โดยมีพระพุทธรูป น้อย-ใหญ่ ดอกไม้ ธูปเทียน และเครื่องเซ่นไหว้ ตามความเชื่อทางศาสนาของคนพม่าตั้งร่วมกันอยู่บริเวณเต้นท์พิธีการ

..

เวลา ประมาณ 08.45 น ผู้เขียนในฐานะประธานฝ่ายฆราวาส ได้อันเชิญ พระไตรปิฏกฉบับภาษาไทย ที่พระเดชพระคุณพระราชไพศาลมุนีท่านมอบให้ผู้เขียนเป็นผู้ถือ (และก่อนหน้านี้ ผู้เขียนได้ถวาย พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ บทหนึ่ง เพื่อให้ท่านสวดบูชาเพื่อที่จะนำขึ้นไปวางลงบนองค์เจดีย์ร่วมกับท่านด้วย และท่านได้มีเมตตารับไว้เพื่อสานต่อความประสงค์ของผู้เขียน)

..

ภาพถ่าย : พระราชไพศาลมุนีและผู้เขียน ก่อนที่ผู้เขียนจะนิมนต์ท่านเดินไปยังปรัมพิธีภายในวัดโมกขธรรมาราม

..

เท่าที่ทราบ พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยนั้น ประกอบไปด้วย พระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม รวมกันแล้ว มีถึง 45 เล่ม แบ่งเป็นพระวินัย 8 เล่ม พระสูตร 25 เล่ม และพระอภิธรรมอีก 12 เล่ม และพระไตรปิฏกที่ท่านมอบให้ผู้เขียนถือไว้บนพานสีทองนั้น ผู้เขียนพิจารณาอ่านดูคร่าว ๆ แล้ว เห็นว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของพระอภิธรรม เพราะเนื่องจากว่าพระอภิธรรมนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายบท และหนึ่งในนั้นจะเป็นกลุ่มของธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงเทศน์สั่งสอนพุทธศาสนิกชนเมื่อครั้งพุทธกาล ซึ่งผู้เขียนคิดว่าน่าจะเป็นตามนั้น

ในระหว่างทางที่เดินไปในบริเวณงานพิธี ก็มีชาวบ้านของชุมชนวัดโมกขธรรมารามบางส่วนรอกราบท่านอยู่ และได้ร่วมกล่าวอนุโมทนาบุญกุศลในการพิธีครั้งนี้ไว้กับท่านด้วย ผู้เขียนเห็นแล้วก็อดชื่นชมและศรัทธาในจริยวัตรอันเรียบง่ายของท่านไม่ได้จริง ๆ ...จริยวัตรอันเรียบง่ายของท่านนี่เองที่ทำให้ผู้เขียนรู้สึกถึงความมีเมตตาของท่าน ที่มีต่อผู้คนทุกชนชั้นและทุกเชื้อชาติ ที่เข้ามาขอพึ่งพิงความเมตตาจากท่านในกิจของสงฆ์ ที่ท่านเห็นว่า สิ่งนั้นคือ...การดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนา อันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรและที่พึงทางใจของพุทธศาสนิกชนทุกคน สืบต่อไปในกาลข้างหน้า

..

ภาพถ่าย : พระราชไพศาลมุนี ขณะเดินเข้าสู่พิธีกรรมทางศาสนาในการบรรจุพระพุทธรูปและพระไตรปิฎกลงองค์เจดีย์

..

ระหว่างทางที่เดินไปนั้น ยังมีกลุ่มคนชาวพม่ากลุ่มหนึ่ง ที่นั่งรอกราบท่านอยู่ ภาพนี้เอง.. ทำให้ผู้เขียนรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง นั่นเป็นเพราะอะไรหรือ?... พวกเขาถอดรองเท้าและก้มลงกราบท่าน พร้อมกับพนมมือพูดอะไรบางอย่าง ตัวผู้เขียนเองมิอาจแปลความนั้นออกได้เลยว่า พวกเขาพูดสิ่งใดหรือเรื่องใด? แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนได้เห็น สิ่งนั้นคือภาพสายตาและแววตาของพวกเขาเหล่านั้นที่มันฟ้องอะไรบางอย่างออกมา มันกลับทำให้ผู้เขียนรู้สึกได้ครับว่า... ภาษากายที่แสดงออกมาของพวกเขาเหล่านี้นั้น มันลึกซึ้งมากพอ พอที่จะเกื้อกุลในบางสิ่งบางอย่าง... ที่พวกเขาเหล่านั้นพูดได้เป็นอย่างดี

..

ภาพถ่าย : กลุ่มคนชาวพม่ากลุ่มหนึ่งที่นั่งรอกราบพระราชไพศาลมุนี ประธานสงฆ์ในพิธีบรรจุพระพุทธรูปและพระไตรปิฎกลงองค์มหาวิทยะเจดีย์(เจดีย์ไทย-พม่า) วัดโมกขธรรมาราม

..

ก่อนที่พิธีกรรมจะเริ่มขึ้น.. แค่ภาพนี้ก็ได้ซื้อความเว้าวอน ความเมตตาและความศรัทธาของเราชาวพุทธที่มีต่อกันได้เป็นอย่างดี ผู้เขียนบอกตรง ๆ ครับว่า..วันนี้จึงเป็นอีกวันหนึ่งที่เรียบง่ายและมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกของผู้เขียนเลยทีเดียว ที่ได้เห็นภาพเหล่านี้.... งดงามและบริสุทธิ์ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกบุญ...ครั้งหนึ่งในชีวิตความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

อนุโมทนา...สาธุ ! จ้ะ

ขอบคุณมากเลยครับ

เป็นบันทึกที่ใช้เวลาเกือยทั้งวันเลยครับครูมะเดื่อ

เขียนเมื่อ 

สาธุครับ

เขียนเมื่อ 

สาธุๆ

อ่านแล้วเห็นความสรัทธาในพระพุทธศาสนา

เป็นประวัติของเจดีย์ได้เลยครับ

ขอบพระคุณในทุกความคิดเห็นและดอกไม้กำลังใจทุก ๆ ดอก..มากนะครับ

แวะมาตามอ่านค่ะ

หากไม่ได้อ่านบันทึกนี้ น่าเสียดายมากค่ะ

อนุโมทนาสาธุนะคะ