ขีดเส้นใต้เว้นช่องว่างในแบบฟอร์ม แบบรวดเร็วสวยงาม

1. พิมพ์หัวข้อแล้วเคาะ TAB

2. ลากคลุม TAB โดยกด Ctrl ค้างไว้

3. คลิกเครื่องมือขีดเส้นใต้

ที่มา http://natchanan2014.blogspot.com/2015/11/how-to-u...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิธีจัดเตรียมงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความเห็น (0)