วิจารณ์ Animal Farm ตอนที่ 1

เมื่อวานนี้ผมได้ดูหนังเรื่อง Animal Farm ซึ่งดัดแปลงมาจากหนังสือนวนิยายเรื่อง Animal Farm เช่นเดียวกัน หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1945 (จัดจำหน่ายสู่ตลาดแผงหนังสือปี 1946 เพราะตอนแรกไม่มีสำนักพิมพ์ใดๆยอมพิมพ์) โดย George Orwell

หนังสือนี้เขียนในเชิงเย้ยหยัน(satire หรือ irony) โดยผู้แต่งมองว่าอาณาจักรรัสเซียภายใต้การปกครองของราชวงศ์โรมานอฟของพระเจ้าซาร์สแห่งรัสเซีย ที่ต้องล่มสลายลงไป(ในปี ค.ศ. 1917) ไม่มีความเหมาะสม เพราะชนชั้นสูงย่อมเอาเปรียบประชาชน

ต่อมานายวลาดิเมียร์ เลนิน ได้กลายเป็นผู้นำใหม่ของสหภาพโซเวียด โดยก่อนที่ราชวงศ์ล่มสลายลงไป นายเลนินเป็นผู้นำต่อต่านเรียกร้องให้รัสเซียทำการปฎิวัติล้มล้างระบอบเดิม และให้มีการสถาปนาระบอบการปกครองแบบใหม่ขึ้นมา ซึ่งตอนนั้นประชาชนชาวรัสเซียต่างก็พากันดีใจกันอย่างมากและนึกว่าต่อแต่นี้ไป สหภาพโซเวียดคงจะเข้าสู่สังคมแห่งความเสมอภาพและภราดรภาพ ประชาชนจะพบแต่ความผาสุก โดยนายเลนินที่ทำให้ประชาชนมีอิสรภาพและความทัดเทียมกัน

เลนินมีสาวกทางความคิดของเขาจำนวน 2 คน และ 2 คนนี้มีอิทธิพลมากที่สุดต่อสหภาพโซเวียดในเวลาต่อมา สองคนที่ว่านี้คือนายสตาลิน (ในเรื่องหมายถึง Napoleon) และนายตรอสกี้ (ในเรื่องหมายถึง Snowball) ที่ชาวรัสเซียให้ความนับถือศรัทธาอย่างมาก แต่หลังจากนายเลนินถึงแก่กรรมลงในปี ค.ศ. 1924 นายสตาลินก็ได้ใช้อุบายต่างๆโดยเฉพาะการสะสมกำลังกองทัพแดง รวมถึงการใส่ร้ายนายตรอสกี้ จนทำให้นายตรอสกี้ต้องอพยพตนเองออกจากรัสเซียไปในที่สุด และทำให้นายสตาลิน ได้กลายเป็นผู้นำสหภาพโซเวียดอย่างเบ็ดเสร็จ และสตาลินได้ใช้กฎเหล็กปกครองประเทศอย่างไม่ปราณีต่อผู้เห็นตรงข้าม

ชาวรัสเซียที่ได้ฝันว่าชาติรัสเซียจะกลายเป็นชาติที่ประชาชนจะพบกับความเสมอภาคและภราดรภาพ ก็ได้กลายเป็นประเทศที่ยากจนมากในยุโรป และประชาชนต้องอยู่ภายใต้การปกครองเช่นนี้ถึง 70 ปีก่อนที่สหภาพโซเวียดจะพังทลายลงเหมือนกันการจอโทรทัศน์ที่จู่ๆก็ดับไปต่อหน้าต่อตา ซึ่งหมายความว่าปัญหาของความเลวร้ายได้ถูกสะสมมานานแล้ว บทที่จอจะดับก็ดับลงไปดื้อๆ ดั่งที่ George Well ได้เขียนเป็นนวนิยายเชิงพยากรณ์ไว้แล้วก่อนหน้านี้ว่าในที่สุดสหภาพโซเวียดจะต้องพังลง

ในหนังจะมีตั้งแต่เรื่องของชนชั้น จะมีตั้งแต่ผู้ปกครอง และผู้ถูกปกครอง, การสร้างกองทัพ ตลอดจนระบบอุปถัมภ์พวกพ้อง, การคอรัปชั่น การโฆษณา, การเบี่ยงประเด็น, การข่มขวัญ, การหลอกลวง, การเสแสร้ง, การสร้างภาพ, การกดขี่ ฯลฯ อีกหลายประเด็นที่ผู้คนในสังคมชอบใช้ ส่วนใดของเรื่องจะใช้ส่วนใด ผมให้เป็นการพิจารณาของผู้อ่านเองนะครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจารณ์เพลง หนัง หนังสือ และสังคมร่วมสมัยความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ผมดูและอ่านเรื่องนี้นานมาก

แต่ยังชอบอยู่เลยครับ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์สรุปย่อประวัติศาสตรให้เห็นภาพชัด คาดว่าต่อไปจะได้อ่านว่าหนังสือเสียดสีอย่างไร

พี่อ่านเล่มนี้เมื่อปีก่อน หนังสืออ่านสนุกมาก หนังก็สนุก พี่จะรออ่านบันทึกค่ะ