หุ่นกระบอก

ajankoy
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในอดีตกาล หุ่นกระบอกเป็นมหรสพหลวง ที่มีการแสดงเฉพาะในพระราชฐานชั้นในเท่านั้น กาลปัจจุบันหาเป็นเช่นนั้นไม่ หุ่นกระบอกมหรสพหลวงในอดีตกลายเป็นการแสดง แม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ดึงเงินตราเข้าประเทศ จนมีการขยายโรงมโหสพประเภทนี้ออกไปแพร่หลายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย เช่นโรงละครหุ่นโจ หลุย ศิลปินแห่งชาติมี การทำหุ่นกระบอกเป็นงานปราณีตศิลป์มีมายาวนานครั้งกรุงรัตโกสินทร์ มีการนำไปแสดงในพระบรมมหาราชวัง เรื่องรามเกียรติ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ได้โปรดให้อนุรักษ์และสืบทอดการแสดงไว้ โดยมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนได้ร่วมสืบทอดพระราชนิยมประชาชนได้รับชมการแสดงในโอกาสต่าง งานละครหุ่นเป็นประเภท ช่างสิบหมุ่หุ่นหัวโขน แต่ย่อส่วนให้เล็กลงและสามารถให้มือสอดประคองทรงตัวหุ่นให้ทรงตัวสามารถเชิดโดยใช้ ไม้สองชิ้นเป็นแขนกลเพื่อกำกับท่าทาง ลีลาศตามบทแสดงตัวละครที่มีคนเชิดเป็นผู้ออก อากัปกิริยา ซึ่งเป็นการแสดงที่ต้องฝึกฝนยาวนาน กว่าจะออกไปแสดงได้ ปัจจุบัน ศิลปินอีกท่านที่มีชื่อเสียง คือ อาจารย์จักรพันธ์ โปษยกฤษณะ ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือทั้งการจัดทำและการฝึกฝนการแสดงหุ่นกระบอกนี้ให้เป็นที่รุ้จักขจรกระจายไปในสากล ความภาคภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ รัฐบาลให้ความสำคัญเกี่ยวกับค่านิยมไทย ๑๒ ประการ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มวิชารู้ให้กับนักเรียนในระดับต่างๆ

หนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารงาน ศกภความเห็น (0)