หุ่นหัวโขน

ajankoy
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หุ่นหัวโขน เป็นงานหัตถศิลป์ สาขาหนึ่งของช่างสิบหมู่ เป็นงานรวมของงานทั้งมวลของช่างสิบหมู่ กล่าวคือ งานปั้น งานหล่อ งานกลึง งานเขียน งานลงรัก สลัก ดุน ประดับมุก พัสตราภรณ์ เป็นงานปราณีตศิลป์ที่สร้างขึ้นด้วยความวิจิตรบรรจงเพื่อการแสดงมโหสพชั้นสูงเฉพาะในพระบรมมหาราชวังเท่านั้น พสกนิกรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ ให้อนุรักษ์การแสดงมโหสพชั้นสูง "โขน" และทรงพระกรุณาโปรดกล้าให้นำการแสดงโขนไปพัฒนาให้เกิดความวิจิตร ร่วมสมัย เข้าถึงคนรุ่นใหม่เพื่อเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และให้ประชาชนได้เข้ถึงซาบซึ้งนาฏกรรมในความวิจิตรตระการของเครื่องประดับ เสื้อผ้าอาภรณ์การแต่งกายที่เรียกว่า "งานพัตราภรณ์" แม้แต่การสร้าง ท้องพระโรง ฉาก แม้เทคนิคการแสดง โขน "รามเกียรติ์" ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ ตั้งแต่ครั้งก่อสร้าง กรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช ได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้จนมาถึงยุคปัจจุบัน สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิตพระบรมราชินีนารถ ทรงโปรดให้เกิดนวัตกรรมในชื่อโขนชุดนี้ว่าว่า "พรหมาศ" หลายปีที่ผ่านมา ประชาชนหลายคนได้เข้าถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย จากการเข้าชมมรหรชั้นสูงนี้ เราในฐานะคนไทยที่ขอสื่อสารให้ร่วมชื่นชมมโหสพนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็น (0)