การประชุมสถานศึกษาขึ้นตรง สำนักงาน กศน กระทรวงศึกษาธิการ


ทิศทางจุดเน้นการดำเนินงานตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ กศน นำยุทธศาสตร์แนวทางสู่การปฏิบัติ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ย่อว่า ศกภ เป็นสถานศึกษาพิเศษ มีหน้าที่ พัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมวิชาชีพช่างสิบหมู่เพื่อการมีงานทำ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การจัดระบบการตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา และผู้ผ่านการฝึกอบรมนำมาจำหน่าย ขยายฐานการผลิตทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากผู้ผ่านการฝึกอบรม รวมทั้งส่งเสริมการตลาดประสานงานให้ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนปฏิบัติการฝึกอบรมและการส่งเสริมการตลาด

ประเด็นที่ผู้บริหารมอบภารกิจให้ทำในแนวทางยุทธศาสตร์ ๕ ข้อ ของ รมต ศธ ข้อที่ ๑. หลักสูตร ปวช กศน + กศ พื้นฐานของ กศน + อาชีพอื่นๆที่สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยเฉพาะอาชีพสาขาขาดแคลน ๒.การวิจัยทดลอง สาธิต เผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม ๓.เผยแพร่หลักสูตร กิจกรรมสนับสนุน กศน อำเภอ กศน ตำบล เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการให้ได้คุณภาพ ๔. โครงการพระราชดำริ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ฯลฯ เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวเบื้อพระยุคลบาทให้กับประชาชน ๕.ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอกชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน ทศวรรษแห่งการอ่านเพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านนวัตกรรมต่าง ผู้บริหารได้นำเสนอสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว คือ สนับสนุนโครงการพระราชดำริ "ศูนย์ฝึกอาชีพประชาชนจังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการพระราชดำริฯ" ร่วมมือกับ สนง กศน จ อุทัยธานี การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ ภาคเอกชนจัดการศึกษาร่วมกันเพื่อ พัฒนาศักยภาพด้านการตลาด ธุรกิจ เอส เอ็ม อี ให้กับ นศ ศกภ ที่ ตลาดน้ำสี่ภาค พัทยา ชลบุรี จัดห้องเรียนร่วมที่ เดอะ ศาลายา มอล เป็นศูนย์สาธิต จำหน่าย เผยแพร่งานศิลปะไทยโบราณ ช่างสิบหมู่เพื่อการมีงานทำที่จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ถนนทหารบกจัดการศึกษาส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรม ชีวิตหญิงไทยในอดีต นครปฐม และ จัดห้องเรียนร่วมกับ กาญจนาภิเษ นครปบม

กวิทยาลัย ช่างทองหลวง หลักสูตร ปวช สำนักงานการอาชีวศึกษา

หมายเลขบันทึก: 596887เขียนเมื่อ 30 ตุลาคม 2015 23:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 ตุลาคม 2015 23:26 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

 เพิ่มความเห็น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี