สอนเด็กให้เป็นคน จริงใจ จริงจัง มีมารยาท

"สอนเด็กให้เป็นคนจริงใจ จริงจัง มีมารยาท" สำคัญมากๆ จนต้องหยิบยกขึ้นมาบอกเล่าไว้ใน GotoKnow ค่ะ ลองมาดูกันค่ะว่าโรงเรียนญี่ปุ่นเขาสอนเด็กให้มีวินัย มีความซื่อสัตย์ และมีเคารพนอบน้อม มีสัมมาคารวะ และมีมารยาทกันอย่างไร
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Flipped Classroom :: ห้องเรียนกลับทางความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 

ถูกใจมาก ๆ ชอบ ๆๆๆๆๆๆๆ ขอบคุณจ้าา


เขียนเมื่อ 

ผมรู้สึกว่าที่ญี่ปุ่น เขามีการศึกษาเป็น 3 แนวทางใหญ่ครับ ทางหนึ่งเน้นวิชาการ ทางหนึ่งเน้นการสร้างสรรค์ และทางสุดท้ายเน้นวินัยแบบทหารครับ

ใช่ค่ะเป็นการออกแบบการเรียนรู้ที่ดีมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ญี่ปุ่นสร้างคนได้มีคุณภาพสูงมากค่ะ มีวินัย ใช้ความรู้ และอ่อนน้อมถ่อมตน การศึกษาทำให้สามสิ่งนี้อยู่ด้วยกันได้อย่างกลมกลืน

ไปญี่ปุ่นมาห้าครั้ง พี่ชอบคนญี่ปุ่นและประเทศญี่ปุ่น

คุยกับคนไทยคนหนึ่งขอลางานไปฝึกงานญี่ปุ่นสามเดือน อยู่เดือนเดียวขอกลับบอกว่า "ทนความมีวินัยของญี่ปุ่นไม่ได้"

เขียนเมื่อ 

....เหง้าบัวตัวอยู่ใต้..........ผิวนที

ยังชีพเฉกอินทรีย์.............รอบข้าง

แวดล้อมรอบชั่วดี.............มีหมด

ก่อเกิด “ตัวตน” สร้าง........"รู้ชอบ”คือประเด็น


....เป็นเด็กวงแวดล้อม........รอบตน

ผู้ใหญ่แบบอย่างดล...........เช่นนั้น

เมตตาจักส่งผล...............ปฏิบัติ

ปันแบ่งทุกชนชั้น..............มิช้าพ้นนที

เขียนเมื่อ 

ดูจบครบ ๓ ตอนแล้ว

น่าตื่นเต้นมาก อยากให้ทุกคนได้ดูค่ะ

เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์ต่องานสอนและงานใหม่ของผมมากครับ ;)...

เขียนเมื่อ 

ดูเรื่องนี้แล้วนานมากๆ

ชอบมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

ดูชุดนี้นานมากแล้ว

ชอบมากๆเลยครับ