อบรมให้ครูมัธยมศึกษาเพิ่งเสร็จ ปรากฏว่าเป็นบรรจง(หวัด)เลย สิ่งที่แย่ยิ่งกว่านั้นคือ wireless มหาวิทยาลัยทรยศทำให้post บันทึกไม่ได้ เรียกว่าโชคดีกำลังสอง พยายามมองหาข้อดีเลยนั่งอ่านหนังสือนอนเร็วกว่าปกติเพราะเป็นหวัด  ในความโชคร้ายก็มีข้อดีเสมอ เห็นไหมว่าถ้า wireless ไม่ทรยศ มีหรือที่ผมจะได้นอนหัวค่ำ  มาดู website นี้นะครับ เป็น website ที่เรียนเรื่องธรรมชาติได้ดี มีเสียงเขียด กบ ร้องไม่ต้องตกใจนะครับ

 

  ถ้าเลือก T.V. จะเป็นการเรียนละเล่น (play and learn)

 

  ถ้าเลือกลูกโลกก็จะเป็นหัวข้อ การเล่นเกม(play game) การเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติของสัตว์ป่า (learn about wildlife) ลองเข้าไปเล่นดูนะครับ

 

ปรากฏว่ามีการเปลี่ยน link เลยมาแก้ไขไปทีนี่นะครับ 

ที่

http://www.ecokids.ca/pub/index.cfm

http://www.ecokids.ca/pub/games_activities/index.cfm

http://www.ecokids.ca/pub/kids_home.cfm

 

  มีเสียงกบ เขียด ร้องทำให้คิดถึงบ้าน ไม่รู้ใครเป็นบ้าง ลองเข้าไปเล่นที่ T.V. ก็ได้สนุกดี มีผลเป็นอย่างไร บอกด้วยนะครับ       

               Hippopotamus  LeopardRhino

   ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติ ที่แนะนำwebsites    
 

  ผู้เขียนค้นต่อจากอาจารย์ เลยได้กิจกรรมเพิ่มเช่น ที่

http://www.ecokids.ca/pub/learn_more.cfm

เป็นใบงานของครู แต่ต้องสมัครก่อน

ตัวเลือกกิจกรรม

http://www.ecokids.ca/pub/kids_home.cfm

แต่ผู้เขียนชอบกิจกรรมเกทมี่นี่ครับ Top 10 Games

http://www.ecokids.ca/pub/games_activities/topten.cfm

ทางซ้ายมือมีหัวข้อให้เลือกด้วย เช่นอันนี้ เรื่อง wildlife สนุกมากๆๆ

http://www.ecokids.ca/pub/games_activities/wildlife/index.cfm

  ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่าน....