เพลนเน็ต

1.ไปแผงควบคุม  2.สร้างเพลนเน็ตใหม่  3. ใส่ที่อยู่ kmตามด้วยชื่อ  4.ตั้งชื่อเพลนเน็ต  ว่า นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้  5.ไปแผงควบคุม

    จากนั้นก็กลับไปที่เพลนเน็ตอีกครั้งที่ส้างไว้ แล้วดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้       1. คลิกที่เพลนเน็ตที่สร้างไว้ 2.ไปที่  home 3. เลือกข่าวประกาศ  คู่มือการใช้งาน gotoknow 4. คลิกนำเข้าบล็อกของเราเอง 5. สมัครรับบล็อก 6. คลิกเลือก  สมัครรับบล็อก