จากการไปอบรมเรื่อง KM ในครั้งนี้  ทำให้ทราบวิธีการ  ขั้นตอนการดำเนินการ  ซึ่งพบว่า  เป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินคิด  บรรยากาศของการอบรมไม่เคร่งเครียดเป็นกันเอง  มีความตั้งใจและให้การช่วยเหลือกันตลอด  วิทยากรสามารถถ่ายทอด  ทุกขั้นตอนได้โดยละเอียดและเข้าใจได้ชัดเจน  จากความคิดที่ตอนแรกว่าจะเป็นอย่างไร   ยุ่งยากไหม  แต่พอได้ไปแล้ว  สบายใจไม่เครียดอย่างที่กังวลไว้  เหมือนกับว่าได้ไปทำงานคลายเครียด  จากงานที่ทำอยู่ที่โรงเรียน  สรุป ทุกอย่างไปด้วยดี  ได้รับทั้งความรู้  พร้อมทั้งการทำงานด้วยความสนุก  ได้รับการผ่อนคลาย  มีความสนุกกับการทำงานเกิดขึ้น