วันนี้ได้คุยกับอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย สำหรับเด็กนักศึกษาฝึกหัดอย่างเรา ดูเหมือนเป็นเรื่องยาก เพราะการทำงานวิจัยที่ต่าง สไตล์ออกไป

เบียร์อย่าลืม ความคิดหลักของเราคืออะไร keep in mind ไว้เสมอนะ

งานวิจัยของ การเรียนระดับนี้เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ลึกจริงซักอย่างแล้วค่อยนำไปประยุกต์จริงกับสภาพจริงต่อไป

ด้วยความที่เรามาทำ lab เลยทำให้เราต้องเดินทางที่หนักขึ้นเรื่อยๆเพราะการเรียนรู้ที่ใหม่นั้นเยอะเหลือเกิน