งานที่อาจาย์สั่งให้ไปคิดและนำมาทำในวันพุธนี้ก็คือ อาจารย์ให้ไปคิดเรื่องที่จะนำมาทำ mindmapperหนึ่งเรื่อง เรื่องอะไรก็ได้ตามที่เราสนใจ แต่เรื่อที่ผมนำมาทำนั้นก็คือ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ นั้นเอง