โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

ระบบเรียนรู้ดี NT พัฒนาระบบเรียนรู

ระบบเรียนรู้ดี NT พัฒนาระบบเรียนรู้ : โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี  

แรงจูงใจ  :  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่มีนักเรียน 2,381 คน ครู 114 คน นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ระดับดีค่อนข้างน้อย ปัญหาไม่ค่อยสนใจเรียนและเรียนช้า ผู้ปกครองมีรายได้ค่อนข้างน้อยถึงปานกลาง ไม่ค่อยมีเวลาดูแลบุตรธิดา ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเรียน และพฤติกรรมเบี่ยงเบน ผู้ปกครองคาดหวังว่าถ้าได้เข้าเรียนโรงเรียนนี้แล้วจะทำให้ลูกเป็นคนเก่ง คนดี สามารถสอบเรียนต่อได้สูง

วิธีการ   :  โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ได้วิเคราะห์ผลการเรียนรายบุคคล วิเคราะห์หลักสูตร จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ตามแผนและประเมินผล ก่อนสิ้นภาคเรียนจะมีการทดสอบผลรวม โดยครูแต่ละกลุ่มสาระร่วมสร้างข้อสอบ Pre-NT แล้วนำผลการสอบมาวิเคราะห์ แจ้งผลให้นักเรียนทราบ เสนอแนวทางปรับปรุงการเรียนของนักเรียนและครูทบทวนการสอนก่อนสอบ NT (ระดับชาติทุกปี)

ผลสำเร็จ  :  ผู้เรียนมีความตระหนัก เห็นความสำคัญของการปรับปรุงการเรียนของตนเอง รู้แนวทางการเรียน แนวการสอบ ครูตระหนักในการปรับปรุงการสอน ผู้เรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น ผลสอบ NT สูงขึ้นเป็นลำดับ

เงื่อนไขความสำเร็จ  :  ผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการ มียุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้ และมีระบบการเรียนรู้ที่ชัดเจน ครูมีความรู้ความสามารถและมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปฏิบัติที่เป็นเลิศ::นโยบายและแผน สุราษ 1

คำสำคัญ (Tags)#best#pratice

หมายเลขบันทึก: 59622, เขียน: 14 Nov 2006 @ 14:12 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 20:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

สมพงษ์ม.6/8
IP: xxx.90.187.34
เขียนเมื่อ 

คิดถึงม.ส.ธ.จังเลย

สมพงษ์ แซ่ต่าง ( วิดวะ) ม.6/8ปี2549
IP: xxx.90.187.34
เขียนเมื่อ 

คิดถึงเพื่อนๆ6/8ทุกคนเลยคับ

สมพงษ์
IP: xxx.12.74.5
เขียนเมื่อ 
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีน่าอยู่เสมอ
ศิษเก่า
IP: xxx.47.109.106
เขียนเมื่อ 

ทำไม่โรงเรียนเมื่องที่เมื่อกอนเคยเป็นโรงเรียนที่ให้โอกาศเด็กที่ไม่มีที่จะเรียนไม่เคยจะคิดจะแสวงหาเงินกับการรับเด็กเข้าเรียนเลยแต่งมาวันนี้โรงเรียนเมื่องก็เหมื่อนกับโรงเรียนอื่นที่คิดแต่จะหารายได้กับเด็กที่ไม่มีที่ไป กับผู้ปกครองที่ไม่มีอันจะกินเห็นแต่ประโยชน์ของตนไม่คิดให้โอกาศเด็กที่ไม่มีที่เรียน ผมผิดหวังกับโรงเรียนที่ผมรักจริงๆๆ

maxx
IP: xxx.175.84.54
เขียนเมื่อ 

คิดถึง1/10 ทุกคนจาก? MAXX

IP: xxx.157.235.214
เขียนเมื่อ 

รักอ้อม