โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี


ระบบเรียนรู้ดี NT พัฒนาระบบเรียนรู

ระบบเรียนรู้ดี NT พัฒนาระบบเรียนรู้ : โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 

แรงจูงใจ  :  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่มีนักเรียน 2,381 คน ครู 114 คน นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ระดับดีค่อนข้างน้อย ปัญหาไม่ค่อยสนใจเรียนและเรียนช้า ผู้ปกครองมีรายได้ค่อนข้างน้อยถึงปานกลาง ไม่ค่อยมีเวลาดูแลบุตรธิดา ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเรียน และพฤติกรรมเบี่ยงเบน ผู้ปกครองคาดหวังว่าถ้าได้เข้าเรียนโรงเรียนนี้แล้วจะทำให้ลูกเป็นคนเก่ง คนดี สามารถสอบเรียนต่อได้สูง

วิธีการ   :  โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ได้วิเคราะห์ผลการเรียนรายบุคคล วิเคราะห์หลักสูตร จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ตามแผนและประเมินผล ก่อนสิ้นภาคเรียนจะมีการทดสอบผลรวม โดยครูแต่ละกลุ่มสาระร่วมสร้างข้อสอบ Pre-NT แล้วนำผลการสอบมาวิเคราะห์ แจ้งผลให้นักเรียนทราบ เสนอแนวทางปรับปรุงการเรียนของนักเรียนและครูทบทวนการสอนก่อนสอบ NT (ระดับชาติทุกปี)

ผลสำเร็จ  :  ผู้เรียนมีความตระหนัก เห็นความสำคัญของการปรับปรุงการเรียนของตนเอง รู้แนวทางการเรียน แนวการสอบ ครูตระหนักในการปรับปรุงการสอน ผู้เรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น ผลสอบ NT สูงขึ้นเป็นลำดับ

เงื่อนไขความสำเร็จ  :  ผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการ มียุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้ และมีระบบการเรียนรู้ที่ชัดเจน ครูมีความรู้ความสามารถและมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

คำสำคัญ (Tags): #best#pratice
หมายเลขบันทึก: 59622เขียนเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2006 07:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 13:56 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (6)

คิดถึงม.ส.ธ.จังเลย

สมพงษ์ แซ่ต่าง ( วิดวะ) ม.6/8ปี2549

คิดถึงเพื่อนๆ6/8ทุกคนเลยคับ

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีน่าอยู่เสมอ

ทำไม่โรงเรียนเมื่องที่เมื่อกอนเคยเป็นโรงเรียนที่ให้โอกาศเด็กที่ไม่มีที่จะเรียนไม่เคยจะคิดจะแสวงหาเงินกับการรับเด็กเข้าเรียนเลยแต่งมาวันนี้โรงเรียนเมื่องก็เหมื่อนกับโรงเรียนอื่นที่คิดแต่จะหารายได้กับเด็กที่ไม่มีที่ไป กับผู้ปกครองที่ไม่มีอันจะกินเห็นแต่ประโยชน์ของตนไม่คิดให้โอกาศเด็กที่ไม่มีที่เรียน ผมผิดหวังกับโรงเรียนที่ผมรักจริงๆๆ

คิดถึง1/10 ทุกคนจาก? MAXX

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี