เล่นดนตรีแล้วได้อะไร ทำไม่ต้องเล่น และจะเล่น เครื่องดนตรีอะไรดี บางคน เล่นกีตาร์ เพราะ เท่ห์ ฝึกอยู่ไม่กี่วันก็เลิก บาง คนเล่นมา จนเก่งแต่ พอแสดงจริงกับเล่นไม่ออก ลีดไม่ได้  พ่อแม่ บางคนส่งลูกเรียน เปียโนแต่เด็ก เพราะอยากให้ลูกเก่ง แต่ กลับ เล่นไม่ดี

ทำไมจึงเป็นเเช่นนั้น