สมาชิกในกลุ่ม
1. น.ส. จีรวรรณ  เศวตพงษ์  (ก้อย)   ID.4641440004
2. น.ส. มาลาตี  เลิศพลาชัย (ผึ้ง)   ID.4641440018
3. นาย วิทยา  ทองยุ้น (วิทย์)       ID.4641440019

พวกเราจะตั้งใจเรียนและพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะ