สช.สอบเอกชนกดเงินเดือนครูไม่จ่ายค่าสอนตามวุฒิ จาตุรนต์ เห็นใจบางโรงขัดสน
ผอ.สช.สั่งสอบโรงเรียนเอกชนกดเงินเดือนครู เปิดสายด่วน 1693 รับเรื่องร้องเรียน จาตุรนต์ รู้ปัญหา เพราะบางโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนรายหัวน้อยตามจำนวนนักเรียน เตรียมวางระบบสร้างความเท่าเทียมโรงเรียนรัฐโรงเรียนราษฎ์

นายอนุสรณ์ ไทยเดชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดเผยกรณีครูโรงเรียนเอกชน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ร้องเรียนผู้บริหารเอาเปรียบไม่จ่ายเงินเดือนตามวุฒิ ว่า จะตรวจสอบข้อเท็จจริง เพราะหากผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ไม่จ่ายเงินครูตามวุฒิ ถือเป็นการทำผิดระเบียบ มีโทษตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์ ถอนใบอนุญาต และจะต้องจ่ายเงินเดือนให้ตรงตามวุฒิย้อนหลังให้ครบด้วย เข้าใจว่าผู้บริหารโรงเรียนเอกชนกว่า 4,000 โรง มีบ้างที่ไม่ทำตามระเบียบ แต่คงไม่ใช่ส่วนใหญ่ มิเช่นนั้นคงมีเรื่องร้องเรียนกันเป็นจำนวนมาก แต่ตนเข้าใจครูที่ต้องหวาดระแวง และยังต้องเอาใจใส่สอนหนังสืออีก พอถูกเอารัดเอาเปรียบก็ไม่รู้ว่าจะไปร้องเรียนกับใคร สำหรับเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชน วุฒิปริญญาตรี จะเริ่มที่ 7,260 บาท ปรับจากเดิม 6,360 บาท การที่ครูโรงเรียนเอกชนบอกว่าได้เงิน 4,540 บาท เป็นความผิดแน่นอน แต่ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนจึงจะพิจารณาได้ว่ามีความผิดระดับใด

นายอนุสรณ์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ถ้าครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเอกชน ได้รับความเดือดร้อนและเห็นว่ามีเรื่องไม่ถูกต้องให้แจ้งมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนของ สช.1693 หรือ 0-2628-7000 ถ้าเป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไปจะมีเทปบันทึกเสียงตอบอัตโนมัติ แต่หากต้องการร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ต้องโทร.มาในเวลาราชการ

ด้านนายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศธ. กล่าวว่า ปลัด ศธ.ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ เข้าไปสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว เท่าที่ทราบปัญหาลักษณะนี้มีในหลายแห่ง มีทั้งจ่ายไม่ครบ 7,260 บาท และไม่สามารถจ่ายให้ครบได้ เพราะได้รับเงินอุดหนุนจำนวนน้อยตามจำนวนเด็ก ซึ่งตนได้หารือกับปลัด ศธ. และ ผอ.สช. เพื่อวางระบบแก้ปัญหาโรงเรียนเอกชนและครูเอกชน รวมถึงโครงสร้างเงินเดือนครูเอกชนเป็นระบบให้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบของโรงเรียนเอกชนส่วนหนึ่งคือ กฎหมายการศึกษาเอกชนในปัจจุบัน มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเมื่อพบการทำผิดกฎระเบียบในทำนองนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด จะสั่งปรับเป็นเงิน 500 บาท จึงต้องหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดว่าบทลงโทษน้อยเกินไปหรือไม่ อีกทั้งในเร็วๆ นี้ตนจะเชิญ สมาคมโรงเรียนเอกชน เจ้าของโรงเรียนเอกชนมาหารือปัญหาภาพรวม เพราะต้องการส่งเสริมโรงเรียนเอกชน ต้องรับฟังปัญหาของครู ปัญหาของโรงเรียน