สวัสดีค่ะ

 ชื่อ มาลาตี  เลิศพลาชัย  รหัสนักศึกษา  4641440018   โปรแรกมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  คณะครุศาสตร์  ปีที่ 4 มีสมาชิกในกลุ่มคือ  จีรวรรณ  มาลาตี  วิทยา