โรงเรียนสุราษฎร์ธานี


E - Classroom, Internet Home
E -  Classroom, Internet  Home :  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

แรงจูงใจ  :  สถานศึกษามีขนาดใหญ่  ปริมาณมาก  การบริหารจัดการที่รวดเร็ว  การจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ  จึงนำสื่อ  ICT  เข้ามาดำเนินการ

วิธีการ  :    ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ICT  ดังนี้
1.       วิเคราะห์ถึงความต้องการและความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT
2.     ตั้งคณะทำงานเพื่อสำรวจข้อมูล  ความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT  แล้วนำข้อมูลเข้าหารือในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ของโรงเรียน
3.       ติดต่อ  ประสานงาน  การติดตั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามความพร้อมของสถานที่  และงบประมาณโดยได้ทยอยการติดตั้งระบบโปรแกรมตามขั้นตอน ดังนี้
      

1)      ติดตั้งระบบห้องสมุด ICT
       2)      ติดตั้งระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
       3)      ติดตั้งศูนย์บริการ  Internet Home
      4)      ติดตั้งศูนย์  LMC  (กลุ่มสาระฯ  ภาษาต่างประเทศ)
      5)      ติดตั้ง  E – Classroom  (กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์)
      6)      ติดตั้งระบบงานสารบรรณ
      7)      ติดตั้งระบบงานบุคลากร
      8)      ติดตั้งระบบงานสารสนเทศนักเรียน
4.       ติดตาม  ประเมินผลการใช้ระบบโปรแกรมบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

ผลสำเร็จ  : 

1.       ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์  (E – Classroom) ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  เป็นระบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยและง่ายที่สุดต่อครู  โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยในการสอนหน้าชั้นเรียนด้วยระบบบูรณาการอย่างสมบูรณ์  และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครูได้เป็นอย่างดี  รายละเอียดของระบบ ดังนี้
       
1)      Teacher  Station, E – Webboard, Digital Camera, Software
        2)      ถ่ายทอดการสอนเชื่อมต่อกับ Internet ได้
        3)      บันทึกการเรียนการสอนได้
        4)      นักเรียนที่ขาดเรียนหรือต้องการทบทวนบทเรียนสามารถศึกษาภายหลังได้
        5)     
เป็นแหล่งรวบรวมผลงานของครูได้เป็นอย่างดี
2.       ศูนย์บริการ  Internet  Home 
       
1)      เป็นระบบการให้บริการแก่  ครู  นักเรียน  บุคลากร  เพื่อใช้ Internet  ที่บ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  (เดือนละ  60  ชั่วโมง)
       
2)      บริการได้พร้อมกัน  60  คู่สาย

เงื่อนไขความสำเร็จ  : 
เนื่องจากระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ICT)  ที่นำมาใช้กับระบบบริหารจัดการและการเรียนรู้เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย  และมีราคาค่อนข้างสูง  จึงมีข้อจำกัดต้องใช้งบประมาณมากพอสมควร  การติดตั้งโปรแกรมแต่ละโปรแกรม  จึงต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง  เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งานของโปรแกรม  การตัดสินใจในการติดตั้งแต่ละโปรแกรม  จึงต้องศึกษาความพร้อมองค์ประกอบต่าง ๆ ก่อน  บุคลากรที่ใช้ต้องได้รับการพัฒนาเตรียมตัวพอสมควร

คำสำคัญ (Tags): #best#pratice
หมายเลขบันทึก: 59605เขียนเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2006 13:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 พฤษภาคม 2012 19:58 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี