First Question of Life


ปุจฉาแรกแห่งชีวิต

           หากคนเราถือเอาการมีชีวิตโดยนับจากวันที่ได้กำเนิดขึ้นมาสู่โลกภายนอก ว่าเป็นการมีชีวิตแล้ว เคยมีใครสงสัย หรือสามารถจดจำได้ไหมว่าในช่วงวินาทีแรกที่เราเกิดมา เรารู้สึกอย่างไร เราคิดอะไร เราสงสัยอะไร แล้วมีใครเคยรู้ไหมว่าเด็กทารกที่เกิดมา คำถามแรกที่ทารกคิดคืออะไร

          เราเกิดมาทำไม เราจะตายไหม ทำไมเราต้องคลอดออกมาด้วย นั่นอาจจะเป็นคำถามที่ทารกสงสัยนับตั้งแต่แรกคลอดก็เป็นได้ แต่จะมีใครสักคนไหมที่จะทราบคำถามแรกที่แท้จริงของชีวิตได้ จะมีใครสักคนไหมที่พอจะระลึกได้ว่าตนคิดถามอะไรเมื่อเกิดขึ้นมา หรือว่าคำถามนั้นจะป็นความลับไปตลอด แต่ถ้ามันไม่ใช่ความลับหล่ะ แล้วคำตอบของคำถามนั้นเขาพบมันหรือยัง