สรุปบทเรียนการดำเนินงาน KM เมืองนคร ตอนที่11


หากมีโอกาสครัวเรือนเหล่านี้น่าจะได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไป ซึ่งในการที่จะพัฒนาได้ก็ต้องอาศัยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 ๓.๑ ครัวเรือนที่ปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
       จากการทำเวทีชาวบ้านตามโครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร เป้าหมายคือการที่กลุ่มเป้าหมายหรือคุณกิจครัวเรือนรู้เข้าใจ และสามารถดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง  ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้ตามโครงการคือให้คุณกิจครัวเรือน ได้เรียนรู้การแก้จนในเรื่องการลดรายจ่าย  การเพิ่มรายได้  และการออม  ในแต่ละเวทีจะให้คุณกิจครัวเรือนกำหนดเป้าหมาย ในการทำทั้ง  ๓  เรื่อง ซึ่งในบางหมู่บ้านคุณกิจครัวเรือนบอกว่า ขณะนี้ก็มีการช่วยเหลือตนเองในเรื่องดังกล่าวอยู่บ้างแล้ว  และได้ร่วมกันหาวิธีเพื่อที่จะทำให้มากขึ้นกว่าเดิม  คือลดรายจ่ายให้น้อยลงอีก  หาวิธีที่จะเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นโดย การหาอาชีพเสริม  และจะออมให้มากขึ้นด้วย
      มีครัวเรือนตัวอย่างที่ได้ดำเนินวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ทุกหมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองซึ่งวิถีการดำเนินชีวิตนั้นแตกต่างไปตามสภาพพื้นที่ เช่น

  •  ครอบครัวนายมนูญ  เที่ยวแสวง  บ้านเลขที่  ๑๓๑  หมู่ที่ ๑  ตำบลโพธิ์เสด็จ  ครอบ ครัวของนายมนูญ  ได้ใช้วิถีชีวิตแบบพอเพียงโดยการประกอบอาชีพทำสวน  ปลูกผักไว้กินเอง ส่วนที่เหลือก็ขาย  ไม่ใช้สารเคมี  แต่ใช้น้ำหมักสูตรต่าง ๆ ในการกำจัดศัตรูพืช และยังทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานไว้ใช้เอง
  •  ครอบครัวนางแสงสุดา  ดารากัย  บ้านเลขที่  ๕๙/๓  หมู่ที่  ๓  ตำบลนาเคียน  ครอบ ครัวมีอาชีพขายน้ำชา  มีพื้นที่เล็กน้อยเป็น ที่อยู่อาศัย  และทำการเกษตร ปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง และยังมีเหลือไว้ขายเป็นการเสริมรายได้ และได้ลดต้นทุนในการเพาะปลูกโดยการผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง และยังเป็นแกนนำของกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชน
  •  ครอบครัวของน้องพิตรา  จินพล  บ้านบางใหญ๋ บ้านเลขที่  ๑๑๘/๑ หมู่ที่ ๕  ตำบล บางจาก เป็นครอบครัวที่ใช้ชีวิตแบบพอเพียง  น้องพิตราบอกว่า  ที่บ้าน  ในบ่อมีปลา  ในนามีข้าว  บนโคกมีผัก  มีเป็ดไก่ไว้กินไข่กินเนื้อ  คนในครอบครัวอยู่กันอย่างสุขสบาย ของที่เหลือจากการกินก็จะนำไปขายเป็นรายได้ และมีการออมเพื่อเป็นทุนยามขัดสน
  •  ครอบครัวของนายสุจิน  คงแดง  บ้านคลองใน บ้านเลขที่  ๑๘๔ หมู่ที่ ๑       ตำบล บางจาก  เป็นครอบครัวเกษตรอินทรีย์ตัวอย่างที่มีผู้คนไปศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอ  จากการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักใช้เองและประสบผลสำเร็จจากอาชีพปลูกผัก และยังเป็นแกนนำของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านคลองในอีกด้วย

        นอกจากครัวเรือนตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  ยังมีครัวเรือนคุณกิจอีกมากที่ได้ใช้วิถีชีวิตแบบพอเพียง  ในทุกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ  และครัวเรือนเหล่านี้เป็นตัวอย่าง ที่ดีและหากมีโอกาสครัวเรือน เหล่านี้น่าจะได้รับการพัฒนาให้เป็น  แหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไป ซึ่งในการที่จะพัฒนาได้ก็ต้องอาศัย หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ อบต. ซึ่งเป็นท่อใหญ่ในการที่จะ  หนุนเสริมให้กับครัวเรือน หรือกลุ่มครัวเรือนต่อไป

หมายเลขบันทึก: 59621เขียนเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2006 07:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 09:21 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี