ได้รับจดหมายเชิญสัมมนาค่ะ จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ในห้วข้อเรื่อง นวัตกรรมการบริหารจัดการความรู้ : การใช้วัฒนธรรมทางศาสนาแบบเซ็น (The Innovative Knowledge Management : Zen Approach) โดยมี ดร.ฮาโรทากะ ทาเคอูชิ (Dr.Hirotaka Takeuchi) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฮิโตซึบาซิ (Hitotsubashi University) และอาจารย์พิเศษ Harvard Business School มาเป็นผู้บรรยายค่ะ งานนี้ฟรีนะคะ สนใจติดต่อได้ที่ คุณอัจฉรา ฉายาพันธุ์ หรือ คุณศิริลักษณ์ ใหม่ปิยะ โทร. 0 2634 4245-6 ต่อ 11 หรือ 14  โทรสาร 0 2634 4245-6 ต่อ 12 หรืออีเมล์  [email protected]

 

 


สำหรับผู้ประสงค์จะรับไฟล์งานนี้นะคะ click ที่นี่ ได้เลยค่ะ (เปิดดูด้วย Acrobat นะคะ)