โรงเรียนบ้านโพหวาย


ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน : โรงเรียนบ้านโพหวาย 

 แรงจูงใจ  :  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีปัญหา ครอบครัวแตกแยก ผู้ปกครองมีฐานะยากจน อยู่ในชุมชนแออัดในสังคมเมือง นักเรียนขาดความรักความอบอุ่น ขาดการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครอง มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อยาเสพติด ชู้สาว ก้าวร้าวและเก็บกด

วิธีการ   :  จัดทีมครูที่ปรึกษา ดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างความรู้ ความเข้าใจ กำหนดบทบาท/ภารกิจ แบ่งครู 1 คน รับผิดชอบศึกษาและดูแลนักเรียน 20-25 คน จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองมาร่วมวางแผนติดตาม ดูแลนักเรียน รับทราบและแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และร่วมพัฒนาผู้เรียน ครูทุกคนดูแลนักเรียน (โฮมรูมสั้น) ทุกวัน วันละ 20 นาที จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาการอาชีพและบุคลิกภาพ นำนักเรียนไปศึกษากรณีศึกษาและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ภูมิคุ้มกัน  การรักนวลสงวนตัว  การหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด  ภาวะ

โภชนาการ  การถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

ผลสำเร็จ  :  ผู้เรียนมีความรักความผูกพันกับโรงเรียนมากขึ้น ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น รู้จักดูแลรับผิดชอบตนเอง ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เงื่อนไขความสำเร็จ  :  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมหลายฝ่าย  ความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
คำสำคัญ (Tags): #best#pratice
หมายเลขบันทึก: 59625เขียนเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2006 07:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 11:38 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (4)
  • หวัดดีครับ
  • เข้ามาทักทายชาวสุราษฎร์ฯ ด้วยกันครับ

ดีค่ะถือว่าเป็นการเปิดโอกาส

เวชวรุต เด็กโพหวาย

ดีคับ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี