GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

แผนพัฒนางานวิจัยสถาบัน

ทุกกลุ่มงานร่วมมือกันเป็นอย่างดีจนตอนนี้ได้โจทย์วิจัยสถาบันกันแล้ว
สหเวชศาสตร์ มีแผนพัฒนางานวิจัยสถาบัน โดยอาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนของคณะทุกคน นำโดย คุณบอย เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์  คาดหวังให้เกิด 1 กลุ่มงาน 1 ผลงานวิจัยสถาบัน ซึ่งก็ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยจัดประชุมกลุ่มย่อยกันไปหลายครั้งและทุกท่านให้ร่วมมือกันเป็นอย่างดี จนถึงวันนี้บุคลากรสายสนับสนุนมีโจทย์วิจัยสถาบันเกิดขึ้นแล้ว ถือว่าประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่ง   และขั้นต่อไปคือในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2549  คณะสหเวชจะจัดกิจกรรมสัมมนาเรื่องการเขียนโครงร่างงานวิจัยสถาบันเพื่อขอรับทุน  สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ โดยได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.เสมอ ถาน้อย มาเป็นวิทยากร  นับเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าใจวิธีการเขียนโครงร่างงานวิจัยสถาบันเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยสถาบันของคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2550 สิ่งที่ดิฉันคาดหวังจากกิจกรรมนี้คือ หลังจากวันที่ 17 พฤศจิกายน บุคลากรสายสนับสนุนของคณะจะสามารถเขียนโครงร่างงานวิจัยสถาบัน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จอีกขั้นก็คือการเสนอขอรับทุนจากคณะได้ต่อไปค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ดัชนีที่4.1-50
หมายเลขบันทึก: 59630
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)