นักเรียนสมัยนี้ขาดความกตัญญู  ถ้าพ่อแม่  ครูอาจารย์ใช้ทำอะไรก็จะไม่ทำ  ไม่คิดถึงบุญคุณผู้ใด  จึงได้ยกเรื่องในสามก๊กตอนที่ลกเจ๊กไปงานเลี้ยงและตอนสุดท้ายเจ้าของงานจัดเลี้ยงส้ม  ลกเจ๊กทานได้หน่อยหนึ่งก็คิดว่าส้มรสนี้มารดาของตนชอบจึงไม่ทาน  และเก็บส้มใส่ชายเสื้อเพื่อไปฝากแม่  ตอนกลับต้องไปขอบคุณเจ้าของงานเลี้ยง  ส้มจึงตกลงมาจากชายแขนเสื้อ  เจ้าของงานถามว่าใครเอาส้มกลับบ้าน  ให้ทานอาหารแล้วยังขโมยไปอีก  ลกเจ๊กจึงตอบว่าข้าเอาไปเองแต่ไม่ได้ขโมย  ข้าไม่ทานส่วนของข้าเพราะจะเก็บไปให้แม่ที่บ้านทาน  เพราะแม่ชอบส้มรสนี้  เจ้าของงานได้ฟังคำตอบก็รู้ทันทีว่าคนผู้นี้มีความกตัญญูเป็นเลิศ  จึงคิดอุปการะโดยส่งให้เรียนหนังสือและสร้างกระต้อบให้ลกเจ๊กอยู่กับแม่ในที่ของตน  พร้อมทั้งให้อาหารและเสื้อผ้าด้วย  เมื่อเรียนจนจบแล้วก็ได้ทำงานเลี้ยงแม่.

                เมื่อนักเรียนได้ฟังจบ  ต่อไปก็ปฏิบัติตนใหม่  ครูวานอะไรก็ยินดีทำ.