งานชิ้นที่3

rattaya
การคำนวนต่างๆในโปรแกรมexcel
การคำนวณต่างๆในโปรแกรม Excel             การคำนวณใน Excel นั้นนอกจากจะเกิดจากสูตรที่พิมพ์ขึ้นแล้ว ยังอาจเกิดจากฟังก์ชันที่ Excel มีมาให้ก็ได้ โดยปกติรูปแบบของฟังก์ชันใน Excel ชื่อฟังก์ชัน (ตัวเลขหรือ Cell ที่ส่งให้กับฟังก็ชันเพื่อคำนวณ) โดย Cell ที่ส่งให้กับฟังก์ชันอาจอยู่ในรูปของ Cell ที่ระบุหรือช่วงของ Cell ก็ได้

ตัวอย่าง

          SUM (10,20,30,40) è ผลรวมของตัวเลขในวงเล็บ           AVERAGE (A1,A2,A4) è ค่าเฉลี่ยของ Cell A1, A2 และ A4           MAX (C1:C3) è ค่าสูงสุดที่อยู่ใน Cell ตั้งแต่ C1 ถึง C3 ประเภทของฟ ังก์ชัน           ฟังก์ชันภายใน Excel สามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภท แต่ในที่นี้จะกล่าวเพียงบางประเภทเท่านั้น คือ 1.       ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่และเวลา           NOW ( ) : ทำหน้าที่แสดงวันที่และเวลาปัจจุบัน 2.       ฟังก์ชันทางสถิติ           Min (Number1, Number2,…) : หาค่าที่น้อยที่สุด           Max (Number1, Number2,…) : หาค่าที่มากที่สุด           Count (Value1, Value2,…) : นับจำนวนตัวเลขทั้งหมดที่มีอยู่ (ไม่นับข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข)           Average (Number1, Number2) : หาค่าเฉลี่ยของข้อมูล 3.       ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์           Sum (Number1, Number2) : หาผลรวมของข้อมูล           Round (Number, Num Digits) : ปัดตัวเลขทศนิยม Number ให้เหลือจำนวนเท่ากับ Num Digits 4.       ฟังก์ชันทางตรรกศาสตร์           If (Logical Test, Value If True, Value If False) : คือการเปรียบเทียบเงื่อนไข Logical Test ซี่งถ้าผลลัพธ์เป็นจริงให้ทำตาม Value If True ถ้าผลลัพธ์เป็นเท็จให้ทำตาม Value If false

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน History49244061

คำสำคัญ (Tags)#history49244061

หมายเลขบันทึก: 59641, เขียน: 14 Nov 2006 @ 15:38 (), แก้ไข: 19 Apr 2012 @ 14:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)