ใช้ธรรมชาติ สร้างกระบวนการเยียวยาเด็กพิการ

กิจกรรมสวนบำบัด ไม่ใช่การสร้างสวนสาธารณะ ไม่ใช่ให้เด็กดูสวนสวยๆ บำบัดจิตใจ แต่สวนบำบัด เป็นกิจกรรมที่นำพืชสวนมาสร้างเป็นกระบวนการให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากธรรมชาติ อย่างละเอียดลึกซึ่ง อาทิ ให้รู่จักความละเอียดของดิน สัมผัสและดมกลิ่นดินก่อนที่จะปลูกลงกระถางอย่างบรรจง

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สสส. สนับสนุน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการผุดโครงการสวนบำบัด สร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางกาย สังคม และจิตใจเพื่อเด็กพิการ โดยนำองค์ความรู้ด้านสวนบำบัดจากญี่ปุ่น มาสร้างหลักสูตร และสอนวิทยากร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองได้นำไปใช้กับเด็กพิการที่ดูแลอยู่

กิจกรรมสวนบำบัด ไม่ใช่การสร้างสวนสาธารณะ ไม่ใช่ให้เด็กดูสวนสวยๆ บำบัดจิตใจ แต่สวนบำบัด เป็นกิจกรรมที่นำพืชสวนมาสร้างเป็นกระบวนการให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากธรรมชาติ อย่างละเอียดลึกซึ่ง อาทิ ให้รู่จักความละเอียดของดิน สัมผัสและดมกลิ่นดินก่อนที่จะปลูกลงกระถางอย่างบรรจง

ประโยชน์ของสวนบำบัดช่วยให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ ช่วยบำบัดจิตใจทั่งผู้ดูแลและตัวเด็ก เป็นกิจกรรมสร้างเสริมความผูกพันในครอบครัว ให้เด็กรู้จักเข้าสังคม นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมเสริมระหว่างผู้ดูแลและเด็กพิการที่ต้องอยู่ร่วมกันทั้งวัน มีผลคลายเครียดได้อีกด้วย

ดลุ่มผู้ดูแลเด็กทดลองทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ

รอยยิ้มของผู้ดูแลเด็กหลังจากจบกิจกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สร้างสรรค์โอกาส สสส.ความเห็น (0)