บรรยากาศการเตรียมความพร้อมก่อนบรรจุพระพุทธรูปและพระไตรปิฏกลงองค์เจดีย์

ผู้เขียนได้มีโอกาสเห็นบรรยากาศของการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะบรรจุพระพุทธรูปและพระไตรปิฎกไทย-พม่าลงในองค์มหาวิทยะเจดีย์(เจดีย์ไทย-พม่า) วัดโมกขธรรมาราม ในช่วงกลางวันของวันที่ 9 สิงหาคม 2557

..

ภาพถ่าย : องค์เจดีย์ที่ถูกตกแต่งด้วยธงศาสนาสากล ธงธรรมจักร และธงชาติไทย ที่ประดับอยู่โดยรอบองค์เจดีย์ โดยมีแผ่นป้ายท่านเจ้าคุณ พระราชไพศาลมุนี เป็นแผ่นป้ายขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าขององค์เจดีย์แห่งนี้

..

บรรยายกาศการเตรียมความพร้อมนั้น เป็นไปอย่างเรียบง่ายในทุกขั้นตอน โดยเริ่มจากการตั้งเต้นท์โดยกลุ่มคนมอญ คนไทยและคนพม่าเพียงไม่กี่คน

..

ภาพถ่าย : บรรยากาศการตั้งเต้นท์เพื่อใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาในวันรุ่งขึ้น

..

หลังจากตั้งเต้นท์เสร็จ ได้มีการขน ยอดฉัตรเจดีย์ พระพุทธรูปต่าง ๆ โต๊ะ เก้าอี้ โต๊ะหมู่บูชา เสื่อปูพิ้น เครื่องเซ่นไหว้ และสิ่งจำเป็นเพื่อใช้ประกอบในพิธีกรรมทางศาสนามาเตรียมไว้ และตรวจดูความเหมาะสมให้พร้อมใช้งานมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

..

ภาพถ่าย : มัคทายกของวัดฯ ช่วยดูแลความเหมาะสมและความถูกต้องตามหลักศาสนาพุทธทั้งของประเทศไทยและประเทศพม่า

..

การจัดเรียงสิ่งสำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สังเกตเห็นได้ นั่นคือ พระพุทธรูป ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และพระพุทธรูปขนาดเล็ก ที่ตั้งเรียงรายเป็นแถวเป็นแนวอย่างสวยงาม.... เพราะนี่คือหัวใจสำคัญของงานในวันรุ่งขึ้น

ผู้เขียนสังเกตุเห็นพระพุทธรูปหินหยกขาวจากเมืองมัณฑะเลย์ ขนาดใหญ่ สูงประมาณ 15 นิ้ว ตั้งอยู่กลางเต้นท์ หน้ายอดฉัตรเจดีย์

และพระพุทธรูปขนาดเล็กลงมาทั้งพระพุทธรูปแบบไทย และแบบพม่า และได้เห็นเครื่องเซ่นไหว้ ซึ่งตั้งอยู่ด้านข้าง โดยรวมแล้วพิธีกรรมในวันรุ่งขึ้นนั้น จะมีพระพุทธรูปขนาดต่าง ๆ ที่จะถูกบรรจุลงองค์เจดีย์ นับโดยประมาณกว่า 400 องค์เลยทีเดียว

..

ภาพถ่าย : พระพุทธรูปหินหยกขาวของพม่าจำนวน 200 องค์ และพระพุทธรูปทองเหลืองของไทยจำนวน 150 องค์ ที่จะถูกทำพิธีในเช้าวันรุ่งขึ้น

..

มีพระพุทธรูปอีกบางส่วนที่พุทธศาสนิกชนชาวพม่า นำมาถวายเพื่อบรรจุลงองค์เจดีย์แห่งนี้ ซึ่งผู้เขียนได้พูดคุยกับกรรมการชาวพม่าคนหนึ่ง ซึ่งเขาบอกให้ฟังว่า หากเป็นพระพุทธรูปที่แปลกออกไป เช่น พระพุทธรูปหยกองค์เล็ก และพระพุทธรูปพม่าในปางต่าง ๆ รวมถึงพระพุทธรูปไทยในรูปแบบต่าง ๆ อีกจำนวนหนึ่ง

ผู้เขียนได้สังเกตเห็นพระไตรปิฏกของประเทศพม่า ที่วางอยู่บนพานสีเหลือง ข้าง ๆ พระพุทธรูปหินหยกขาว เมื่อพิจารณาใกล้ ๆ จะเป็นแผ่นทองเหลืองที่บรรจุอักษรภาษาพม่า มองดูแล้วแข็งแรง และน่าจะทนทานต่อกาลเวลา

..

ภาพถ่าย : เครื่องเซ่นไหว้ตามความเชื่อของคนพม่า(ตั้งอยู่ทั้ง 4 มุม ของเจดีย์) ที่จะให้เทวดา เจ้าที่เจ้าทาง ปกป้องรักษาองค์เจดีย์แห่งนี้ ให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากเภทภัยทั้งปวง

..

บริเวณโดยรอบองค์เจดีย์ ทั้ง 4 มุมนั้นได้มีการตั้งเครื่องเซ่นไหว้เทวดา และเจ้าที่เจ้าทาง ซึ่งเครื่องเซ่นไหว้นั้นประกอบไปด้วย มะพร้าวแห้ง (โดยที่หัวของมะพร้างแห้งนั้นจะต้องมีเส้นแขนงของมะพร้าวติดอยู่ด้วยทุกลูก) กล้วยน้ำหว้า ธูป เทียน น้ำสะอาด ข้าวสาร ธงกระดาษที่ทำด้วยมืออีกจำนวนหนึ่ง และเป็นที่น่าสังเกตว่า ผ้าที่ใช้ปูรองเครื่องเซ่นไหว้นี้ เป็นสีแดง

และเมื่อเดินดูรอบองค์เจดีย์ พบว่ามีการทดสอบความแข็งแรงของบันไดที่ทำขึ้นไปสู่บริเวณองค์เจดีย์ ด้วยการเดินและวิ่งขึ้นลงบันไดแห่งนี้ติดต่อกันหลายเที่ยว ซึ่งผู้เขียนเห็นด้วยกับการตรวจสอบเช่นนี้ เพราะนั้นหมายถึงความปลอดภัยที่มีเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเลยทีเดียว

..

ภาพถ่าย : การทดสอบความแข็งแรงของบันไดที่ทำขึ้นด้วยการเดินและวิ่งขึ้นลง ก่อนที่พิธีจะเริ่มขึ้น

..

ขณะที่ผู้เขียนเดินอยู่นั้น ได้เงยหน้ามองขึ้นไปบนองค์เจดีย์ พบว่า กลางองค์เจดีย์นั้น มีช่องอิฐที่ทำเปิดช่องเอาไว้ สำหรับพิธีในวันรุ่งขึ้น ซึ่งคนงานชาวพม่าคนหนึ่งได้บอกกับผู้เขียนว่า...หลังจากที่ได้บรรจุพระพุทธรูป และพระไตรปิฏกลงไปในองค์เจดีย์แล้ว ก็จะทำการปิดองค์เจดียืให้เสร็จสิ้นภายในวันนั้นเลยทีเดียว

..

ภาพถ่าย : มุมสูงบนยอดองค์เจดีย์ที่ชาวพม่ากำลังมีการติดและประดับธงสัญญลักษณ์ทางศาสนาของทั้งสองประเทศ

..

และนี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้เขียนอยากขึ้นไปดูภายในบริเวณมุมเล็ก ๆ แห่งนี้ ก่อนที่จะมีพระพุทธรูปบรรจุอยู่เต็มองค์เจดีย์ในวันรุ่งขึ้น

..

ภาพถ่าย : ภายในองค์เจดีย์ที่ถูกปูด้วยกระเบื้องปูพื้นสีสวยอย่างดี ก่อนที่จะบรรจุพระพุทธรูปและพระไตรปิฏก

..

เมื่อขึ้นไปบนองค์เจดีย์และมองดูภายในสถานที่ที่จะบรรจุพระพุทธรูปและพระไตรปิฎกแล้วพบว่า ถูกเตรียมพร้อมไว้เป็นอย่างดี ด้วยการปูกระเบื้องลวดลายโทนสีเขียว มองดูแล้วเย็นตา

ผู้เขียนสังเกตเห็น ท่อแป๊บสีเงิน และท่อพีวีซีสีฟ้า ที่อยู่กลางองค์เจดีย์ สอบถามได้ความว่า ท่อแป๊บสีเงินนั้น ทำไว้เพื่อเป็นช่องทางลำเลียงวัสดุสิ่งของต่าง ๆ จากบนยอดเจดีย์สู่ฐานองค์เจดีย์ และท่อพีวีซีสีฟ้านั้น คือท่อที่บรรจุสายไฟเพื่อส่งต่อไปที่บนยอดองค์เจดีย์นั่นเอง

และการเดินสำรวจสถานที่จริงก่อนที่พิธีจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เช้ามืดของวันพรุ่งนี้นั้น ทำให้เก็บรายละเอียดในบางมุมได้มากขึ้น เพราะเนื่องจากผู้เขียนคาดการณ์ว่า ในวันรุ่งขึ้นนั้น อาจมีบางสิ่งบางอย่างที่ผู้เขียนกวาดสายตาสำรวจได้ไม่ถ้วนทั่วเหมือนเช่นช่วงเวลานี้นั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกบุญ...ครั้งหนึ่งในชีวิตความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ชอบมากครับ

โดยเฉพาะสิ่งที่สะท้อนทำนองว่า การเตรียมการในทุกขั้นตอน เต็มไปด้วยความ "เรียบง่าย"
ใช่ครับ เพราะความเรียบง่าย คือความง่ายงามที่ทำได้ยากมาก
แต่เมื่อใช้ใจทำ-ก็ทำได้ดีเสมอ

เขียนเมื่อ 

สาธุๆครับ

เป็นประวัติศาตร์จริงๆด้วยครับ