วันนี้มาถึงคิวที่คณบดีพบสำนักงาน ความจริงผมนัดท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) วันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา และเลื่อนเป็นวันนี้ (14 พ.ย. 49) นัดท่านไว้เวลา 9.00 น. ท่านบอกว่าให้เวลาเท่าไร ผมตอบท่านว่า 1 ชั่วโมงครับ

   วันนี้มีผู้เข้าร่วม 28 คน จากทั้งหมด  30 คน สำหรับผู้ที่ไม่เข้าร่วมติดงานด่วน (ต้องดูแลคนไข้ - แจ้งตอบผมมาทาง e-mail ) อีกคนหนึ่งไม่มาปฏิบัติงาน คิดเป็นเปอร์เซนต์ของผู้เข้าร่วม 93%) เป็นตัวเลขที่ผมพอใจมากครับ

      สังเกตจากผู้เข้าร่วมผู้ที่อยู่ห่างไกลจากห้องประชุม จะมาถึงที่ประชุมก่อน เป็นที่น่ายินดีที่บุคลากรงานห้องปฏิบัติการมีความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมครับ

       คณบดีเปิดประเด็น แบบสบาย ๆ ด้วยการเริ่มต้นว่าใครอายุมากที่สุด คุณภาวินี เรียกเสียงฮาในที่ประชุมได้ โดยให้เริ่มจากคนที่สวยที่สุดก่อน

 

   

           รศ.มาลินี ธนารุณ
       คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

   บรรยากาศในการประชุม
    คณบดีพบสำนักงาน        ประเด็นที่มีการพูดคุย ในที่ประชุมคณบดีพบสำนักงาน

 • เครื่องถ่ายเอกสาร / การปรับแสง
 • ต้นเฟื้องฟ้าเพาะชำเอง / คุณสมรถ
 • เครื่องอัดสันกาวเสีย / ค่าใช้จ่ายเยอะ / ประเมินความคุ้มอีกครั้ง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนเกินในการเข้าเล่ม / นิสิตที่จบไปแล้ว / เบิกเงินกองทุนฯ
 • การทำคู่มือการใช้ Printer / Blog / ระบุ IP / ส่ง Mail Group
 • จิตสำนึก QA / ทัศนคติเชิงบวก / ลิง 3 ตัว / ความสัมพันธ์ / คนในครอบครัวเดียวกัน
 • Policy / เข้าแล้ว-ไม่มีออก
 • การเรียนรู้ / การรู้จักตนเอง
 • การประเมินภาระงาน / Blog / ส่วนที่ไม่แสดงต่อผู้อื่น / ประเมินในสิ่งที่ Show / ดูเพิ่มเติมได้
 • แม่บ้าน / การปฏิบัติงานของห้อง LAB CVT , PT / การประเมินแม่บ้าน / คุณชรินทร์รับผิดชอบ
 • การรับหนังสือ / ห้องอ่านหนังสือ / ปรึกษารองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • การเปิดบริการ / ห้องอ่านหนังสือ / ขยายเวลา ถึง 20.00 น. วันปกติ / วันเสาร์-อาทิตย์  9.00-16.00 น. / จักรพงศ์สำรอง
 • ย้ายห้องดนตรี / สโมสรนิสิต / ห้องเก็บของคอมพิวเตอร์ / กุญแจเปิดห้อง / รับที่คุณนันทิดา
 • โจทย์วิจัยสถาบัน / คุยเป็นกลุ่มงาน
 •  รางวัลเบี้ยขยัน / ปีละไม่เกิน 3 วัน / รวมวันลาทุกประเภท / ไม่ขาด ไม่สาย


  ผมประทับในการประชุมคณบดีพบสำนักงานในรอบนี้ครับ เพราะทุกคำถาม มีคำตอบจากท่านคณบดี


                                                                             บอย สหเวช
                                                                              14 พ.ย. 49