GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ความเครียด วิธีเผชิญความเครียด และความหวังของมารดาที่มีบุตรป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและได้รับยาเคมีบำบัด

สุณัฏดา คเชนทร์ชัย
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ผลการศึกษา
– บุคลากรด้านการพยาบาลควรตระหนักถึงความสำคัญของความเครียด วิธีเผชิญความเครียดและความหวังของมารดาที่มีบุตรป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ด เลือดขาวและได้รับยาเคมีบำบัด เพื่อเป็นแนวทาง ช่วยเหลือให้ลดความเครียดและส่งเสริมให้มีการเผชิญความเครียด ความหวังอย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการดูแลบุตรต่อไป


จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 59562
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)