ความเครียด วิธีเผชิญความเครียด และความหวังของมารดาที่มีบุตรป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและได้รับยาเคมีบำบัด

  ติดต่อ

สุณัฏดา คเชนทร์ชัย
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ผลการศึกษา
– บุคลากรด้านการพยาบาลควรตระหนักถึงความสำคัญของความเครียด วิธีเผชิญความเครียดและความหวังของมารดาที่มีบุตรป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ด เลือดขาวและได้รับยาเคมีบำบัด เพื่อเป็นแนวทาง ช่วยเหลือให้ลดความเครียดและส่งเสริมให้มีการเผชิญความเครียด ความหวังอย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการดูแลบุตรต่อไป


จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 59562, เขียน: , แก้ไข, 2012-03-25 16:33:12+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #research#งานวิจัย#ความเครียด#ความหวัง#ผลงานทางวิชาการ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)