planet

คือ การสร้างความรู้ด้วยตัวเอง เป็นการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ หรือเป็นศูนย์รวมข้อมูลความรู้

ขั้นตอนการสร้าง planet

  1. คลิ๊กสร้างแพลนเน็ต
  2. เขียนชื่อ ที่อยู่ เช่น http://gotoknow.org/planet/kmpeaw
  3. ไปที่planet หรือ home
  4. คลิ๊กคู่มือการใช้gotoknow ฉบับภาพเคลื่อนไหว