• ท่านผู้อ่านมีญาติเป็นเบาหวานไหมครับ... ถ้าไม่มีก็ขอแสดงความยินดีด้วย เพราะท่านจะมีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานน้อยลง

 Strawberry

คุณตาผู้เขียนเป็นเบาหวาน ผู้เขียนจึงมีความเสี่ยงจากข้อนี้เพิ่มขึ้นหน่อย โชคดีที่เบาหวานในเมืองไทยมากกว่าร้อยละ 90 มีความสัมพันธ์กับโรคอ้วน ผู้เขียนจึงโล่งใจไปได้หน่อยหนึ่ง

 

  • อาจารย์นายแพทย์มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ไว้อย่างนี้ครับ... ข้อมูลปี 2548 พบว่า ร้อยละ 80 ของคนไข้เบาหวานอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา สรุปง่ายๆ คือ เบาหวานเป็นโรคของคนจน(เป็นส่วนใหญ่)

 Cherries

ประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เป็นมหาอำนาจทางด้านเบาหวานคือ อินเดีย ประเทศเดียวมีคนเป็นเบาหวานกว่า 31 ล้านคน

 

  • ข้อมูลของไทยปี 2547 พบว่า คนไทยเป็นเบาหวานมากกว่า 3 ล้านคน หรือเกือบ 7% ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

 Grape

นอกจากนั้นยังมีภาวะก่อนเบาหวาน หรือคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงหน่อย ทว่า... ไม่ถึงระดับเบาหวานเต็มตัวอีก 5 ล้านคน

 

  • อาจารย์นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่า สถิติคนตายจากเบาหวานพบมากในภาคอีสาน และกรุงเทพมหานครดังตาราง (ตารางที่ 1)

Orange

    ตารางที่ 1: แสดงจำนวนคนตายจากเบาหวาน (สถิติต่อประชากร 100,000 คนต่อปี)

 

จังหวัด อัตราตาย
ขอนแก่น 538
กรุงเทพมหานคร 472
ร้อยเอ็ด 334
อุดรธานี 314

 Pear

ถ้ามีคนขอนแก่น 100,000 คนจะมีคนตายจากเบาหวาน 538 คน นับเป็นมหาอำนาจทางด้านเบาหวานของไทย

 

  • คนไทยเป็นโรคอ้วนกันมากขึ้น ผู้ชายไทย 23% อ้วน ผู้หญิงไทย 34% อ้วน จังหวัดที่เป็นมหาอำนาจทางด้านอ้วนคือ กรุงเทพมหานคร

Banana Broccoli

ผู้ชายกรุงเทพฯ 32% อ้วน ผู้หญิงกรุงเทพฯ 40% อ้วน อาจารย์ท่านบอกว่า คนไทยเกือบ 80% กินผักผลไม้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้แก่ วันละ 400 กรัม หรือ 5 ทัพพี

  

  • ถ้าเราๆ ท่านๆ หันมาลดเนื้อ(เนื้อแดงก็มีไขมันแฝงอยู่มาก) ลด(ไข)มัน ลดหวาน ลดเครื่องดื่มเติมน้ำตาล ลดเค็มลง และเลิกดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์(ดื่มมากๆ ทำให้ความดันเลือดสูง)

Watermelon Stationary Bike

  • ถ้าคนไทยหันมากินข้าวกล้อง กินผัก ผลไม้ ถั่ว งา เห็ดให้มากหน่อย ออกกำลังทุกวัน... ทำอย่างนี้ได้ โอกาสเป็นโรคอ้วน ความดันเลือดสูง และเบาหวานจะลดลงไปมากทีเดียว

    แหล่งข้อมูล :

  • ขอขอบคุณ > เบาหวานภัยเงียบ ไทยป่วยกว่า 3 ล้าน ส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัว. ไทยรัฐ. ๑๖ พฤศจิกายน ๔๙. หน้า ๑.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๔ กันยายน ๒๕๔๙ > สงวนลิขสิทธิ์ พ.. ๒๕๔๙.
  • ยินดีให้ท่านผู้อ่านนำไปใช้โดยไม่เกี่ยวข้องกับการค้าได้ครับ...

    เชิญอ่าน & ดาวน์โหลดที่นี่: