โรงเรียนวัดเขาสุวรรรณประดิษฐ์


โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่

โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่  :  โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 แรงจูงใจ  :  โรงเรียนมีพื้นที่กว้างขวาง  อาคาร อยู่กระจัดกระจายในบริเวณมีนักเรียน 756 คน  ยุ่งยากในการจัดกิจกรรมแก่ผู้เรียนได้ทั่วถึง การประสานงานกับบุคลากรภายในสถานศึกษา  การบริหารจัดการตามภารกิจ  ต้องใช้เวลาประกอบกับผู้เรียนมีวัยแตกต่างกัน ควรได้รับการพัฒนาที่แตกต่างกัน

วิธีการ  : 
1.       สร้างความเข้าใจกับครู  และกรรมการสถานศึกษา
2.       จัดการบริหารออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ระดับช่วงชั้นที่ 1  และระดับช่วงชั้นที่ 2 
3.     กำหนดบทบาทมอบหมายหน้าที่ให้มีบทบาทเป็นครูใหญ่แต่ละระดับ  โดยแต่ละระดับขึ้นตรงต่อครูใหญ่  ช่วงชั้นนั้น ๆ เป็นคณะกรรมการบริหารช่วงชั้น  ทั้งสาระการเรียนรู้และการนิเทศซึ่งกันและกัน
4.       จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น 3 จุด วันจันทร์ วันพฤหัสบดี  ส่วนวันศุกร์ทุกช่วงชั้นจัดกิจกรรมร่วมกัน

ผลสำเร็จ  :  การมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีความคล่องตัวและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพในการนิเทศและติดตามผลงานผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมทั่วถึงเหมาะกับวุฒิภาวะผู้เรียนแต่ละระดับ เช่น  กิจกรรมหน้าเสาธง  เดิมผู้เรียนได้มีโอกาสชักธง 2 คน เป็น 6 คน/วัน  มีสภานักเรียน  3 สภาย่อยผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจสูง

เงื่อนไขความสำเร็จ  :  ขนาดของโรงเรียนปริมาณพื้นที่ที่เอื้ออำนวย  การสร้างความเข้าใจ  และนำสู่การปฏิบัติ  การมอบอำนาจกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน 

คำสำคัญ (Tags): #best#pratice
หมายเลขบันทึก: 59550เขียนเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2006 10:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 พฤษภาคม 2012 14:01 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี