Planet  หมายถึงการสร้างความรู้ด้วยตัวเอง  ข้อมูลแพลนเน็ต  ที่อยู่,ชื่อแพลนเน็ต  ไปที่แผงควบคุม  การสร้างแพลนเน็ตมีขั้นตอนดังนี้

1.คลิ๊กที่  Planet เลือก  Planet ของเพื่อน

2.ไปที่แผงควบคุม  แพลนเน็ตเลือกศูนย์รวมนวัคกรรมแห่งการเรียนรู้ 

3.ไปที่  Home

4.เลือกคู่มือการใช้GoToknow  ฉบับเคลื่อนไหว

5.ไปที่Blog  นำบล็อกเข้าแพลนเน็ต