สำหรับบรรยากาศของการเรียนในวันนี้ เมื่อเริ่มเข้าห้องเรียนก็ได้จับเมาส์ทันที เพราะจะต้องมีการแก้งานที่ยังไม่เรียบร้อย รู้สึกว่าจะซีเรียสนิดหน่อย เพราะอินเตอร์เน็ตก็โหลดช้ามาก และอาจารย์ก็จะเริ่มทำการสอน สำหรับละเอียดการสอนในวันนี้ จะสอนเรื่องการทำ Hypertext สอนการใส่รูป การ Link และการกำหนดตำแหน่งในการทำ Hypertext  และจะสอนเรื่องการสร้างแพลนเน็ต ก็สนุกดี