สำหรับวันนี้อาจารย์ได้สอนในเรื่องต่างๆดังนี้

1.การทำ Hypertext

2.การทำanchor

3.การใส่รูปในงานของเรา

4.การสร้างแพลนเน็ต

5.การทำ linkใน Mind Map

6.การทำ Zip