องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นลุกขึ้นมาจัดการเรียนรู้เพื่อชีวิตของเยาวชนของตนก่อนการประชุม ๑ วัน คุณสุทิน ศิรินคร แห่งมูลนิธิสยามกัมมาจล ส่ง อีเมล์ มาแจ้งดังนี้

เรียน ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล (ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช)

ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล (นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร)

ภาคีเครือข่ายทุกท่านค่ะ

แอ๋มขออนุญาตส่งรายละเอียดและประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัฒนาเยาวชนของหลักสูตรนักถักทอชุมชนในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิสยามกัมมาจล ดังนี้ค่ะ

รายนามผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมูลนิธิฯจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย อ.ทรงพล เจตนาวณิชย์ อ.อำนวย ชูหนู อ.วราภรณ์ หลวงมณี นายกฯ บุญยัง วังเปรม (อบต.หนองขาม จ.สุพรรณบุรี) นายกฯ พีระศักดิ์ มาตรศรี (อบต. พลับพลาไชย จ.สุพรรณบุรี) และ ปลัดสุรศักดิ์ สิงห์หาร (ทต.เมืองแก จ.สุรินทร์) หมายเหตุ อาจมีทีมงาน/ผู้ติดตาม ประมาณ 4 ท่าน

ประเด็นการแลกเปลี่ยน โดยแต่ละพื้นที่จะเล่าเรื่องดังนี้

บริบท สถานการณ์ปัญหาด้านเด็กเยาวชนในตำบลเป็นอย่างไร

ทำไม อปท. จึงเล็งเห็นความสำคัญและสนใจพัฒนาเด็กเยาวชน ในตำบล และหลักสูตรนักถักทอชุมชน มาช่วยขับเคลื่อนงานในพื้นที่อย่างไร

เมื่อทำแล้วมองเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรที่เกิดขึ้นต่อ องค์กร/ ทีมเจ้าหน้าที่/ทีมนักถักทอชุมชน/ ทีมพี่เลี้ยงชุมชน/ เด็กเยาวชน/ ผู้อยู่รายล้อมเด็ก เช่น ผู้ปกครอง ครู ผู้นำชุมชน ฯลฯ

ภาพอนาคตที่อยากเห็น และมีนโยบาย แผนงาน และสนับสนุนงบประมาณด้านพัฒนาเด็กเยาวชน อย่างไร

หากจะขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาเด็ก เยาวชน ควบคู่กับการพัฒนาผู้ใหญ่ที่รายล้อม เด็ก มีปัญหา/อุปสรรค์อย่างไร หรือมีเงื่อนไขปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จอย่างไรบ้าง

ประเด็นคำถาม ข้อกังวลสงสัย หรือต้องการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อมูลนิธิฯ / สรส.

หมายเหตุ ในระหว่างที่พื้นที่เล่าเรื่องและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หากประเด็นยังไม่ครบ หรือต้องการให้มองเห็นภาพรวมที่ชัดเจน อ.ทรงพล จาก สรส. ร่วมเล่า /แลกเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ค่ะ

การเปิดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ถือว่ามีความสำคัญต่อการเรียนรู้ร่วมกัน ขอความร่วมมือให้เป็นลักษณะวงพูดคุยแบบ สุนทรียะสนทนา (Dialogue)” ไม่ต้องเตรียม ppt. เล่าเรื่องแบบไม่เป็นทางการ

สุทิน ศิรินคร (แอ๋ม)

ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายกฯ บุญยังไม่ได้มา แต่มีนายกอมรศักดิ์ ฉัตระทิน (อบต. แหลมใหญ่ อ. เมือง สมุทรสงคราม) มาแทน และทาง อบต. พลับพลาไชย ขนนักถักทอชุมชน ที่เป็นพี่เลี้ยงให้เยาวชน ทำกิจกรรมพัฒนาตนเองมาด้วยถึง ๖ คน ดูสีหน้าท่าทางแล้ว เห็นชัดว่าพี่เลี้ยงเหล่านี้มาด้วยความกระตือรือร้น

นี่คือตัวอย่างของ อบต. ที่เอาใจใส่เยาวชนของตน ต้องการแก้ปัญหาเด็กนิสัยไม่ดี หรือที่สำคัญกว่า นั้น ต้องการช่วยส่งเสริมให้เด็กเพาะนิสัยดีขึ้นภายในตน คือไม่ได้ทำเฉพาะกับเด็กที่มีปัญหาความประพฤติ แต่ใช้วิธีการเชิงบวก ชักชวนเยาวชนมาทำกิจกรรมดีๆ แก่สังคม ตามแนวทางของ สรส. (สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข) ที่ค่อยๆ เรียนรู้และพัฒนาขึ้นมา สั่งสมประสบการณ์นับสิบปี มีวิธีการที่แยบยล และผมเคยบันทึกไว้ที่ , , โดยผู้อำนวยการสถาบันคือ คุณทรงพล เจตนาวณิชย์

อ่านเรื่องราวการดำเนินการพัฒนาเยาวชนของนักถักทอชุมชน ใน อปท. ที่เข้าร่วมโครงการได้ ที่นี่

เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาเยาวชนในที่นี่ คือการพัฒนานิสัย ที่เป็นคนดี เห็นแก่ส่วนรวม มีจิตอาสา รู้จักทำงานเพื่อการเรียนรู้ของตนเอง รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จัก รักและหวงแหนท้องถิ่นของตน และที่สำคัญ ห่างไกลจากทางเสื่อม

ทำอย่างไร อปท. ทั่วประเทศ จะลุกขึ้นมาดำเนินการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ของตน ตามแนวทางนี้วิจารณ์ พานิช

๒๗ ส.ค. ๕๘


บรรยากาศในห้องประชุม


นักถักทอชุมชนหรือพี่เลี้ยงพัฒนาเยาวชนคนหนึ่งกำลังเล่าความรู้สึกของตนหมายเลขบันทึก: 595310เขียนเมื่อ 25 กันยายน 2015 11:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 กันยายน 2015 11:31 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

It is good to see people get into managing their children's learning and developing their children for themselves. MOE has tried one-size-fit-all approach for too long and should have learned long ago that people are different!

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี