๗๐๔. ความรู้ในตัวคน

ความรู้ในตัวคน

เราจะทราบได้อย่างไร?...ว่าคน ๆ นี้ มีความรู้จริงหรือไม่...

นอกจากมีการแสดงผลออกมาให้ประจักษ์...สมัยก่อนนั้น

วัดความรู้กันที่คน ๆ นั้น จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก...

แต่ปัจจุบัน...ใช่จริงหรือ???...ฉันคิดว่า นั่นคือ เมื่อก่อนนี้...

แต่สำหรับยุค Technology นี้ เมื่อมี IT เข้ามาบริหารจัดการ

ในเรื่องของ "ความรู้ในตัวคน"...ทำให้มนุษย์สมัยนี้ เห็นถึง

ว่าควรจัดการความรู้เช่นไร...เมื่อทุกคนจบการศึกษาตรี โท เอก แล้ว

ก็ต้องสามารถถ่ายทอดความรู้นั้น...ออกมาแสดงให้คนอื่น ๆ เห็นให้ได้ว่า...

ตนเองมีความรู้จริง หรือเรื่องอะไรบ้าง? นั่นคือ..."ความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวคน"

เหมือนกับ "ภูเขาน้ำเข็ง" เราเห็นสิ่งที่ลอยอยู่เหนือน้ำ...เราเห็นสิ่งที่อยู่พ้นผิวน้ำ

เช่น เรามีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถแสดงให้คนทั่ว ๆ ไป ได้เห็น ได้ประจักษ์

แต่สำหรับสิ่งที่อยู่จมอยู่ใต้พื้นน้ำนั้น เราไม่สามารถเห็นได้เลย

อาจจะเป็นเจตคติ...การนึกคิด...อารมณ์ อุปนิสัย...บทบาททางสังคม

สภาพแวดล้อมที่เคยอยู่มา...แรงผลักเบื้องลึก หรือความรู้ที่มีอยู่จริง ฯลฯ

จะแสดงอย่างไร? ออกมา เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้ รับทราบ

นอกจากจะถ่ายทอดออกมาเป็น "ความรู้" โดยการเขียนลงบนบันทึก...

การเขียนบันทึก จึงเป็นการแสดงถึงความรู้ที่บุคคล คนนั้นมีอยู่

และเขียนให้ผู้อื่นได้รู้ถึงการที่ผู้นั้นมีความรู้...การเขียนนั้น

จะต้องเป็นการเขียนจากความนึกคิดของตนเอง...เป็นประสบการณ์

ความรู้ของตนเองที่จะถ่ายทอดออกมาให้ผู้อื่นได้อ่าน ได้ทราบ

สำหรับวุฒิการศึกษา ก็วัดความรู้จากการที่ได้ศึกษา พากเพียรหาความรู้

เพิ่มเติม เพื่อพอกพูนให้เป็นองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้น...แต่สำหรับความรู้ในตัวคน

ที่จะแสดงออกมานั้น จะแสดงได้จากการเขียนบันทึก...เป็นร่องรอย

ของการเขียนไว้บนเว็บไซด์ บนบันทึก...หากเปรียบเทียบกับสมัยพ่อขุนรามคำแหง

ก็เหมือนกับฝากร่องรอยเหตุการณ์ไว้บนหลักศิลาจารึกนั่นเอง

แต่เป็นหลักศิลาที่ High Technology ที่เหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์ ณ ปัจจุบัน

ในอนาคตอาจทำให้ความเป็นครู อาจารย์ อาจลดบทบาทลง...แต่หากครู อาจารย์

ท่านใด เขียนบันทึก เรื่องราวต่าง ๆ ไว้บนเว็บไซด์ นักศึกษา ผู้อ่าน

ก็จะหันมาให้ความสำคัญของการเป็นครู อาจารย์ อีกก็เป็นได้...

เพราะต่อไป นักศึกษา ผู้อ่าน จะหันมาหาความรู้จาก Google...

เพราะสะดวก รวดเร็วมากกว่าที่จะต้องไปที่ห้องสมุด สามารถค้นหาได้

รวดเร็วทันใจ...เพราะ IT จะเป็นตัวเข้ามาบริหารจัดการความรู้แทน...

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๒๕ กันยายน ๒๕๕๘บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

น่าจะเป็น high technology มากกว่ามั้ยคะ พี่บุษ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณโอ๋