การเผยแผ่ศาสนาในสุวรรณภูมิ..

ผู้สมถะ..เรียบง่าย..เกรียน..

เรื่องราวที่กล่าวถึงชนชาวกะเหรี่ยง(keren..กะยูปา..ปากะญอ..เกรียน..ผู้สมถะเรียบง่าย)และพระฤษีในศาสนาพุทธ..สอดคล้องกับข้อสันนิษฐานว่า..ชนชาวกะเหรี่ยงเป็นคณะอุบาสกอุบาสิกาที่มากับคณะเผยแผ่พระศาสนาพุทธตันตรวัชรญาน(สายพระมหากัสสปะเถระ)...คำเรียก นักบวช ที่มีหลายคำ อาทิ พระ ฤษี อิสิ ดาบส ตาปะสะ นักสิทธิ คง ชีปะขาว ชีไพร นักพรต ทิฆัมพร..

..น่าสนใจศึกษามากครับ..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่นี่..ประเทศไทย..ความเห็น (0)