สหกรณ์คือคานงัด เศรษฐกิจไทย ที่เป็นธรรมที่สุด ในขณะนี้

ประชาชนส่วนใหญ่ของโลภตกอยู่ภายใต้อำนาจเงิน และความมั่งคั่งตามลัทธิทุนนิยม และไม่ได้คิดจะนำสหกรณ์เข้าไปแทนที่ระบบเศรษฐกิจกระแสหลักเพียงแต่เรียกร้องขอคืนพื้นที่ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจให้กับผู้ที่เสียเปรียบและขาดโอกาส ถ้าจะว่ากันแล้วระบบสหกรณ์ไม่ใช่ คู่ตรงข้าม กับระบบทุนนิยม คู่ขัดแย้งตรงข้ามกับทุนนิยมที่แท้จริง คือ ระบบสังคมนิยมเผด็จการคอมมูนิสต์ ระบบสหกรณ์ เป็นเพียงทางเลือกหนึ่งของกลุ่มบุคคลที่มีเป้าหมายร่วมกัน ที่มองเห็นความผิดพลาดของลัทธิคอมมูนิสต์ที่แข็งกร้าวและระบบทุนนิยม ที่แข่งขันกันอย่างเอาเป็นเอาตายชนิดที่เรียกกันว่าสงครามทางเศรษฐกิจ ผู้ที่ชนะได้เป็นเศรษฐีและครองอำนาจอยู่ไม่กี่ราย แต่ความจนกระจายไปทั่วโลกจากการพ่ายแพ้ทางสงครามเศรษฐกิจ จนเกิดปัญหามากมายและกำลังจะเกิดสงครามชุมชนขึ้นในอนาคต จากความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม คนกลุ่มนี้จึงสมัครใจหันมาเลือกใช้วิธีลดการแข่งขัน และมาร่วมมือกัน เพื่อช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือกันและกัน ผ่านการดำเนินการ ตามหลักการและค่านิยมของสหกรณ์ ที่เกิดขึ้นและได้วิวัฒน์มาถึงปัจจุบันนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  สหกรณ์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

...อำนาจเงินยิ่งใหญ่...เพราะคนยังถมไม่เต็มนะคะ...

ครับ..ตราบใดที่คนเรายังมีความอยาก ก็จะไม่มีวันเต็ม