มหาจุฬาฯ เตรียมเปิดหลักสูตรปริญญาเอก สาขาสันติศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย

ธรรมหรรษา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ภายหลังที่เฝ้ารอมากว่า 15 ปี ในการตั้งใจที่จะเปิดหลักสูตรปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อให้หลักสูตรเป็นเครื่องมือสำคัญในการร่วมหาทางรอดให้แก่สังคมไทย และสังคมโลก 23 กันยายน 58 นัดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ และนายปรัชญา อยู่ประเสริฐ ผู้พิพากษา มาให้ความเห็นต่อร่างหลักสูตรฯ ซึ่งจะนำเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้การอนุมัติ เปิดให้ทันปีการศึกษา 2559 ท่านใดสนใจความก้าวหน้าของหลักสูตรนี้ ขอเชิญเยี่ยมชมได้ที่หลักสูตรสันติศึกษา มหาจุฬาฯ http://www.ps.mcu.ac.th/


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตกับความขัดแย้งความเห็น (0)